We leggen zonnepanelen op rioolwaterzuivering Sloten

  • geplaatst op 16 juli 2020 om 14:36

We gaan ruim 700 zonnepanelen plaatsen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Sloten. Met het project Zon op rwzi’s plaatsen we totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op 13 van haar zuiveringen. Leeuwarden, Damwâld, Burdaard, Drachten en Gorredijk gingen de rwzi van Sloten al voor. Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling van ons waterschap. De investering in de zonnepanelen verdienen we terug door op de energierekening te besparen en de jaarlijkse SDE+-subsidie te ontvangen.

Minder CO2-uitstoot

In 2020 willen we 40 procent van haar totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens. We investeren in totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. GroenLeven plaatst de zonnepanelen.

Plaatsing zonnepanelen

De dertien zuiveringen waar zonnepanelen worden geplaatst zijn: Leeuwarden, Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, Akkrum, Sloten, Warns en Wolvega. De rioolwaterzuivering in Sloten is de negende rwzi waar zonnepanelen worden geplaatst.

Investeren in duurzame wereld

Met de investering in zonnepanelen draagt ons waterschap bij aan een duurzame wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op onze takene zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.