We gaan de verbindingsvaart en sloot Heeg uitbaggeren

  • geplaatst op 12 oktober 2021 om 13:09

We beginnen maandag 25 oktober 2021 met het uitbaggeren van de verbindingsvaart tussen de Palsepoel en Skûtelpoel bij Heeg. Hiervoor zijn we sinds vorige week woensdag 13 oktober begonnen met de aanleg van een baggerdepot langs de vaart om de bagger in op te slaan. Eind deze week is dit depot klaar. Ook starten we eind deze week met het uitbaggeren van de sloot langs de Polderwei/De Skatting in het dorp Heeg.

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de verbindingsvaart en de sloot langs de Polderwei/De Skatting in Heeg. De wateraan- en  -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. Ook is de verbindingsvaart straks beter bevaarbaar voor kleine bootjes en kano’s.

Bij de sloot langs de Polderwei/De Skatting is het baggeren nodig om de wateraanvoer naar het gemaal te verbeteren.

Aanleg baggerdepot

We leggen sinds vorige week woensdag aan de noordkant van de verbindingsvaart ten zuidoosten van de Palsepoel een baggerdepot voor het opslaan van de bagger aan. Van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) wordt een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen gemaakt. Zo kan de bagger worden opgeslagen.

Baggeren verbindingsvaart

Na de aanleg van het baggerdepot gaan we in totaal 3.000 kubieke meter bagger uit de verbindingsvaart over een lengte van 650 meter verwijderen. De baggerspecie wordt met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar het baggerdepot getransporteerd, waar het in het depot wordt gespoten. In het depot van 1,5 hectare zal ongeveer 3.000 m3 bagger worden opgeslagen. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot medio november.

Grasland na twee jaar

Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in en wordt het na één jaar enkele keren omgezet om het indrogen te bevorderen. Na ongeveer twee jaar maken we de ingedroogde bagger (inmiddels grond) weer vlak en wordt de teelaarde (uit de dijkjes) op de ingedroogde bagger gebracht. Daarna wordt het opnieuw ingezaaid met gras.

Baggeren sloot Polderwei/De Skatting

We gaan in het dorp Heeg de sloot vanaf het gemaal langs De Skatting, de Polderwei tot aan de brug over een lengte van 360 meter baggeren. Er wordt 750 m3 bagger uit de sloot verwijderd. Een kraan haalt de bagger vanaf de kant uit de sloot en laadt de baggerspecie in vloeistofdichte vrachtauto’s. Die voeren de baggerspecie af naar een erkend stort elders. De werkzaamheden duren maximaal een week.

Aannemer J.O. van der Meer uit Schearnegoutum voert het baggerproject namens Wetterskip Fryslân uit.

Kaart baggerproject verbindingsvaart Heeg

Werkgebied baggeren verbindingsvaart: op bovenstaande luchtfoto is het te baggeren traject (rode streep) en de locatie van het baggerdepot (geel gearceerd) ingetekend.

Kaart baggerproject sloot Heeg

Werkgebied baggeren sloot Polderwei/De Skatting: op bovenstaande luchtfoto is het te baggeren traject (rode streep) ingetekend.