We gaan de Lemster Rien uitbaggeren

  • geplaatst op 13 september 2021 om 11:31

We starten vanaf 20 september met de aanleg van een baggerdepot langs de Lemster Rien bij Lemmer. In de tweede helft van oktober beginnen we met het uitbaggeren van de vaart. Het baggerdepot wordt dan gebruikt om de bagger in op te slaan. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2021.

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Lemster Rien. De wateraan- en -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna.

Hekkelen en aanleg baggerdepot

Op dinsdag 14 september starten de voorbereidingen voor het baggeren. Wij verwijderen dan de planten uit de Lemster Rien. Dit hekkelen gebeurt met een grote kraan vanaf de waterkering naast de vaart. 

Vanaf 20 september leggen we langs de oostkant van de Lemster Rien een baggerdepot van circa 5 hectare voor het opslaan van de bagger aan. Van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) wordt een  dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen gemaakt. Zo kan de bagger worden opgeslagen.

Baggeren Lemster Rien

Na de aanleg van het baggerdepot gaan we de Lemster Rien tussen Lemmer en Oosterzee langs de snelweg A6 over een lengte van 4,5 kilometer baggeren. Wij verwijderen ongeveer 26.000 m3 bagger uit de vaart. De baggerspecie wordt met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar het baggerdepot getransporteerd en daar in het depot gespoten. In het depot van 5 hectare zal ongeveer 26.000 m3 bagger worden opgeslagen.

Grasland na twee jaar

Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in en wordt het na één jaar enkele keren omgezet om het indrogen te bevorderen. Na ongeveer twee jaar maken we de ingedroogde bagger (inmiddels grond) weer vlak en wordt de teelaarde (uit de dijkjes) op de ingedroogde bagger gebracht. Daarna wordt het opnieuw ingezaaid met gras. 

Kosten

Aannemer Verboon Maasland voert het baggerproject namens ons uit. De totale investering van het werk bedraagt 248.000 euro. 

Werkgebied baggeren Lemster Rien

Op de onderstaande luchtfoto is het te baggeren traject (rode streep) en de locatie van het weilanddepot (geelgearceerd) ingetekend:

Kaart Lemsterrijn

Meer informatie over het baggerproject Lemster Rien is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/lemsterrijn