We gaan baggeren in de Holwerter en Raarder Feart

  • geplaatst op 05 december 2019 om 15:47

We starten begin december met het baggeren van de Holwerter Feart en Raarder Feart over een totale lengte van 10,5 kilometer. We maken dit traject tussen Holwerd en de Dokkumer Ie dieper voor een betere aan- en afvoer van water. Door het dieper maken van de vaarten verbetert ook de waterkwaliteit. Dit is goed voor planten, dieren en gezonder voor de mens.

 

 

We hebben inmiddels de waterbodem (bagger) van de Holwerter en Raarder Feart gecontroleerd op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen. Deze zijn niet aangetroffen. Er wordt  in totaal 75.000 m3 baggerslib in twee weilanddepots van 4 en 7 hectare gestort. Deze weilanddepots liggen ten zuiden van de Dwarsmear. 

Transport van de bagger

Met een baggerzuiger wordt de bagger (75.000 m3) via persleidingen naar de twee weilanddepots getransporteerd. Deze weilanddepots worden speciaal ingericht om de baggerspecie te kunnen opslaan.

Planning

In december worden de twee weilanddepots aangelegd. De eerste baggerspecie wordt rond februari 2020 in deze depots gestort. De baggerwerkzaamheden aan de Holwerter en Raarder Feart duren tot 1 juli 2020. Vervolgens droogt de op het land gestorte bagger in en krijgt het enkele bewerkingen. Aannemer J.P. Schilder uit Ursem voert het werk in opdracht van ons uit.

Hinder voor vaarverkeer

De Holwerter Feart is tijdens het baggeren van de vaart van maandag tot en met vrijdag afgesloten voor het vaarverkeer. In de weekenden kan er gevaren worden over een beperkte breedte van de vaart. De Raarder Feart is tijdens het baggeren wel bevaarbaar.

Bagger is een natuurlijke laag

Bagger is een laag van zand, slib en andere lagen op de waterbodem die elk jaar ongeveer 2 centimeter groeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren.

Baggerkaart

Op www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/baggerkaart vind je op de baggerkaart het traject.