We controleren als proef bij najaarsschouw sloten met luchtopnames

  • geplaatst op 01 november 2022 om 15:00

Wij zetten bij de jaarlijkse najaarsschouw dit jaar als proef luchtopnames in bij het controleren van sloten. Een speciaal vliegtuig maakt deze week op ruim 2 kilometer hoogte foto’s van sloten in een gebied van ongeveer 100.000 hectare groot in het zuidwesten van Fryslân. Deze digitale slotencontrole kan ons uiteindelijk tijdwinst en een kostenbesparing opleveren.

In ons werkgebied (Fryslân en deel van het Groninger Westerkwartier) ligt in totaal ruim 12.000 kilometer aan schouwsloten. Dit zijn sloten die belangrijk zijn voor een goede wateraan- en  -afvoer. Elk najaar vanaf 1 november gaan onze medewerkers met Ipads te voet het veld in of maken gebruik van helikopters om de schouwwateren te controleren. Zij controleren of de sloten goed zijn schoongemaakt door de eigenaren. Het is belangrijk dat de sloten in goede conditie zijn, zodat er zo weinig mogelijk wateroverlast of -tekort is.

Digitale schouw

Dit jaar voeren we in het zuidwesten van Fryslân naast de reguliere fysieke controle van sloten als proef ook een digitale schouw met het vliegtuig uit. Voor deze digitale schouw ontwikkelden we een eigen computermodel. Het programma analyseert op basis van algoritmes de door het vliegtuig gemaakte luchtfoto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet.

De verwachting is dat we met de nieuwe technologie de najaarsschouw efficiënter kunnen uitvoeren. Als uit de luchtfoto’s blijkt dat de sloten schoon zijn, dan hoeft er namelijk geen controleur meer langs. Medewerkers hoeven dan alleen het veld nog in om die locaties te beoordelen die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen. Na deze fysieke schouw krijgen de betreffende grondeigenaren en onderhoudsplichtigen het verzoek alsnog onderhoud te doen.

Vervolg

Na deze najaarsschouw verzamelen en beoordelen we de resultaten van de pilot en bekijken we of we de digitale schouw volgend jaar daadwerkelijk gaan invoeren.

luchtfoto genomen vanuit het vliegtuig van Kavel 10
luchtfoto gemaakt vanuit vliegtuig van Kavel 10 - foto: Kavel 10