Update 3 november 2023: Wateroverlast op Terschelling

  • geplaatst op 03 november 2023 om 11:45

Op Terschelling is vannacht in de staart van storm Ciarán in één nacht ruim 30 millimeter neerslag gevallen. Dit leidt tot wateroverlast in polders en op sommige plekken ook in tuinen. De gemalen van Wetterskip Fryslân draaien op volle kracht om het water af te voeren. Ook spuien we bij laag water naar de Waddenzee. Door harde wind en hoge waterstanden zijn de spuimomenten echter beperkt.

Door de regen van de afgelopen weken is de bodem verzadigd en kan het weinig water opnemen. Bij een extreme bui zoals afgelopen nacht lopen waterstanden in de poldersloten snel op. Op sommige plekken is de waterstand gestegen tot 40 centimeter boven het winterpeil. We zetten alles in het werk om het water zo snel mogelijk af te voeren.