Voorlopige uitslag verkiezingen

  • geplaatst op 16 maart 2023 om 09:10

Update 16-3-2023 20:33 uur > Ook de laatste stemmen zijn inmiddels geteld. Bekijk de laatste voorlopige uitslagen via deze link.

16-3-2023 09:10 uur > Dijkgraaf Luzette Kroon maakte donderdagmorgen 16 maart tijdens een openbare bijeenkomst de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor ons nieuw algemeen bestuur. Van de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Weststellingwerf waren de stemmen nog niet binnen. Het voorlopige opkomstpercentage is op dit moment 65 procent. Bij de laatste verkiezingen in 2019 bedroeg dit 56,2 procent.

Aan de verkiezingen deden elf partijen mee. De voorlopige uitslag is als volgt:

Lijst

Partij

Lijsttrekker

% van de stemmen

Zetels, inc. toebedeling restzetels

2023
(voorlopig!)

2019

1.        

CDA

Galema, S.H. (Sjoerd)

10,4

2

3

2.        

Water Natuurlijk

Plantinga, M. (Monique)

14,7

3

3

3.        

PvdA

Mulder, H.J.W. (Henk)

8,4

2

3

4.        

FNP

Vollema, L.J. (Bert)

11,7

3

2

5.        

VVD

Groot de, I. (Ids)

5,8

1

2

6.       

Lagere Lasten Burger

Van der Galiën, O.A. (Otto)

2,8

0

2

7.        

ChristenUnie

Berenst, E. (Egbert)

5,6

1

1

8.        

Partij voor de Dieren

Koop, R. (Ronnie)

4,1

1

1

9.       

BBB

Van Gosliga-Faber, A. (Alice)

28,9

7

-

10.    

Belang van Nederland (BVNL)

Koopmans-van der Veen, W.J. (Nynke)

4,6

1

-

11.     

AWP voor Water, Klimaat en Natuur

 Vonk, P. (Peter)

3,1

0

-

Voorlopige uitslag

De voorlopige uitslag is bekendgemaakt op basis van de eerste tellingen die door gemeenten zijn doorgegeven. Uiterlijk vrijdag 17 maart leveren de gemeenten hun proces-verbalen van de verkiezingen in. Donderdag 23 maart maakt ons centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en zetelverdeling bekend. Deze zitting vindt plaats om 10.00 uur in ons hoofdkantoor aan het Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden.

Nieuw algemeen bestuur

Via de verkiezingen op 15 maart 2023 wordt ons nieuwe algemeen bestuur gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 21 leden (ingezetenen) worden gekozen tijdens de verkiezingen. De andere 4 leden zijn al benoemd door de belangenorganisaties via LTO Noord (Frank Jorna en Cees-Pieter van Burghsteden) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (Jelle Arjaans en Klaas Zwart). 

Luzette Kroon maakt voorlopige uitslag verkiezingen bekend
Dijkgraaf Luzette Kroon maakt de voorlopige uitslag van de verkiezingen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bekend tijdens een openbare bijeenkomst.
Foto: Jacob van Essen, Fotobureau Hoge Noorden