Voorkeur voor waterrijke toekomst Hegewarren

  • geplaatst op 21 februari 2022 om 11:14

Ons dagelijks bestuur, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland stellen voor de variant ‘Open en Natuurlijk’ uit te werken voor de toekomst van de Hegewarren.

In deze variant hebben water, natuur en recreatie de hoofdrol. De besturen bespraken vorige week de twee voorkeursalternatieven die co-creatieteam Hegewarren vorig jaar oktober aan hen aanbood. Het co-creatieteam bestond uit inwoners, omwonenden en andere betrokkenen. Lees het hele bericht op veenweidefryslan.frl

Hegewarren (003).jpeg