Update 9 november 2023: Woudagemaal weer aan

  • geplaatst op 09 november 2023 om 15:53

Aan het eind van de dag gaat het Woudagemaal weer aan. Sinds gisteravond stond deze op standby zodat we bij veranderlijke weersomstandigheden weer aan konden zetten. Er is na dinsdag veel meer regen gevallen dan was voorspeld. Dit, in combinatie met een hogere stand van het Lauwersmeer en daardoor onvoldoende spuimogelijkheden, zorgt ervoor dat het boezempeil een hogere stand gaat bereiken dan wenselijk is.

Peil in boezem blijft hoog

De afgelopen twee nachten zijn we geconfronteerd met veel meer neerslag (40 mm i.p.v. 3 mm) dan begin van de week was voorspeld. Ook de waterstand van het Lauwersmeer blijft hoger dan eerder werd berekend waardoor de spuimogelijkheden beperkt blijven. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat het waterpeil van de boezem onverminderd hoog blijft. Aangezien er nieuwe neerslag op komst is, en de polders ook nog vol staan, hebben we besloten het Woudagemaal weer op te starten.

Maatregelen

We zetten alle maatregelen maximaal in. Naast de inzet van het Woudagemaal, draaien ook J.L. Hooglandgemaal, Ropta en gemaal De Heining nog steeds. Daarnaast spuien we bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. We hebben deze capaciteit nodig om het waterpeil van de Friese boezem binnen de marge te houden.

Bezoek het Woudagemaal onder stoom

Meer informatie over bezoek aan het Woudagemaal onder stoom is te vinden op www.woudagemaal.nl

Overlast of schade?

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).