Update 6 november 2023: we nemen maatregelen om wateroverlast te beperken

  • geplaatst op 06 november 2023 om 17:31

De spuimogelijkheden naar het Lauwersmeer zijn op dit moment nog steeds beperkt. Daarom zetten we ook de komende dagen, naast het Hooglandgemaal in Stavoren en De Heining bij Marrum, de extra pompcapaciteit van het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in. Het Woudgemaal blijft in ieder geval tot en met woensdag 8 november draaien.

Waterstanden

Het gemiddelde streefpeil van de Friese boezem, het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân, is 52 centimeter beneden NAP. Vanwege de weersverwachting hebben we eerder de waterstand preventief verlaagd. Vanmorgen is er een stabiele waterstand van gemiddeld 49 centimeter beneden NAP bereikt.

Lokaal, vooral in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door harde westenwind en de beperkte spuimogelijkheden in het noorden. Op onze website is informatie te vinden over de actuele waterpeilen.

Situatie wateroverlast Terschelling

Op Terschelling is de gemiddelde waterstand in de westelijke polder inmiddels weer op streefpeil. In het achterland van de oostelijke polder duurt het langer om het teveel aan water bij het combigemaal Lies te krijgen. De pompen van de combigemalen Kinnum en Lies blijven daarom de komende dagen doordraaien om het teveel aan water uit de twee polders op het eiland af te voeren naar de Waddenzee. Grondeigenaren- en gebruikers kunnen helpen met de waterafvoer door takken, plantenresten of afval voor hun duikers te verwijderen. Duikers zijn buizen die sloten verbinden. Voor een goede waterafvoer is het belangrijk dat de in- en uitgangen schoon zijn.

Weersverwachting komende week

Op dit moment pakken de weersomstandigheden voor de komende dagen gunstiger uit dan eerder voorspeld. Toch zijn de spuimogelijkheden tot en met woensdag nog erg beperkt bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. We verwachten dat het spuien op het IJsselmeer vanaf donderdag makkelijker gaat en dat het vanaf dan niet meer nodig is om het Woudagemaal te laten draaien. 

Meld overlast en schade

We houden de komende dagen de weersvoorspellingen goed in de gaten. Als het nodig is, nemen we maatregelen om wateroverlast te beperken.

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22.

Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).

Bezoek het Woudagemaal onder stoom

Publiek dat het draaiende Woudagemaal wil bezoeken is vanaf zondag 5 november 10.00 uur welkom. Vanwege verwachte drukte is het nodig te reserveren via het ticketsysteem  van het Woudagemaal. Het gemaal is, zolang het in werking is, iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.