Update 6 januari 2024: Boezem beheersbaar – Woudagemaal wordt zondag uitgeschakeld

  • geplaatst op 06 januari 2024 om 11:17

We hebben de hoogwatersituatie in Friesland goed onder controle. De waterstand in de boezem is verder gedaald. Dat betekent dat we vanaf vandaag beginnen met het op peil brengen van polders in Friesland. Het Woudagemaal in Lemmer wordt zondag aan het eind van de dag uitgeschakeld.

Het Woudagemaal werd afgelopen dinsdag onder stoom gebracht om te helpen de waterstand in de Friese boezem - het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie – te beheersen. De situatie in de boezem is onder controle. De gemiddelde waterstand was vanochtend 38 centimeter beneden NAP, 4 centimeter lager dan vrijdag.

Polderbemaling draait weer

Vanaf vandaag beginnen we met het stapsgewijs verlagen van het waterniveau in de polders. Hier is de afgelopen week zoveel mogelijk water vastgehouden om de boezem te ontzien. Als de waterstand in deze polders omlaag is gebracht, beginnen we met het leegmalen van de acht retentiegebieden waarin vanaf donderdag boezemwater is opgeslagen.

Keersluizen weer open

De vier keersluizen in het gebied De Lege Wâlden bij Joure zijn vandaag weer geopend. Deze waren dinsdag gesloten om te voorkomen dat in dit gebied wateroverlast zou ontstaan. Met de inzet van extra pompen werd de waterstand hier onder controle gehouden. Omdat het water nu weer vrij kan afstromen naar de boezem, zijn deze vanochtend uitgeschakeld.

Woudagemaal draait door in weekeinde 

Het Woudagemaal is vandaag en zondag niet open voor bezoekers. Actuele berichten over openingstijden zijn te vinden op de website van het Woudagemaal.