Update 5 januari 2024: Maatregelen hebben effect - boezemstand onder controle

  • geplaatst op 05 januari 2024 om 13:08

De maatregelen die we de afgelopen dagen hebben genomen om de waterstand in de Friese boezem onder controle te houden, hebben voor nu het gewenste effect. De gemiddelde waterstand in de boezem is vandaag 4 centimeter gedaald, naar 35 centimeter beneden NAP.

Daarmee ligt de gemiddelde waterstand in de Friese boezem - het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie - nog steeds ruim boven het streefpeil van 52 centimeter beneden NAP. Bovendien zijn er nog behoorlijke niveauverschillen te zien in de provincie. Nu de wind naar het oosten is gedraaid, stroomt water terug van het oosten naar het lage midden. De verwachting is dat de waterstand in ons hele beheersgebied na zaterdag verder zal dalen.

Achtste retentiepolder

De retentiepolders die donderdag zijn ingezet voor het tijdelijk opslaan van water zullen vandaag helemaal zijn volgelopen. Aan de zeven polders die aanvankelijk in gebruik zijn genomen is donderdag aan het einde van de dag nog een achtste toegevoegd. Het gaat om een gebied ten westen van De Leien. Hier bergen we op 30 hectare 0,25 miljoen kubieke meter water.

In totaal zal er na vandaag circa 4 miljoen kubieke meter water zijn opgeslagen in de acht retentiegebieden. In veel gevallen zijn dit natuurpolders. Hier zijn met de beherende organisaties in het verleden afspraken gemaakt over de inzet.

Stapsgewijze afbouw polderpeilen

Waar dit kan zal het water in de retentiepolders nog enige dagen worden vastgehouden. Zodra de boezemstand dit toelaat, willen we eerst het waterniveau in de normale polders stapsgewijs terugbrengen naar het gangbare peil. De afgelopen week is in deze polders zoveel mogelijk water vastgehouden, om de boezem te ontzien.   

Waterbeheer gaat voor vorst

We kunnen in het waterbeheer op dit moment nog geen rekening houden met de vorstperiode die vanaf zondag wordt verwacht. Ons vorstprotocol treedt in werking als aan twee voorwaarden wordt voldaan. Er moest sprake zijn van een verwachte periode van aanhoudende vorst. En het boezempeil moet richting een normaal niveau zijn gedaald, met een niet te grote en ook afnemende toevoer van water. Dat laatste is niet het geval met de huidige hoge waterstand en de noodzaak om water af te voeren. 

Noodreparatie bij Akmarijp

Nabij Akmarijp is donderdagmiddag een noodreparatie uitgevoerd aan een lokale waterkering. Het water liep hier vanuit een zomerpolder over de kering. Met een graafmachine is op twee plaatsen (over een lengte van ongeveer 60 meter) de waterkering hoger gemaakt, waarmee dit knelpunt was verholpen.

Woudagemaal draait door in weekeinde 

Het Woudagemaal zal het komende weekeinde nog volop draaien. De mogelijkheden om het stoomgemaal in Lemmer te bezoeken zijn beperkt. Voor vandaag zijn alle toegangsbewijzen uitverkocht. Op zaterdag en zondag is het gemaal niet open voor bezoekers. Actuele berichten over openingstijden zijn te vinden op de website van het Woudagemaal.