Update 22 december: Veertig mensen in touw voor dijkbewaking

  • geplaatst op 22 december 2023 om 09:22

Veertig mensen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag namens Wetterskip Fryslân gewaakt over de veiligheid van de Waddenzeedijken. De combinatie van een hoge waterstand en de noordwesterstorm Pia leidde nergens tot kritische situaties.

Volgens de verwachtingen van Rijkswaterstaat kon het waterniveau in Harlingen ’s nachts rond 4 uur stijgen tot 3,50 boven NAP. In de praktijk bleef het bij 3,24 boven NAP. Deze piek werd al rond 3 uur bereikt, waarna de waterstand weer geleidelijk daalde en ook de wind in kracht afnam.

Voor Wetterskip Fryslân is 3 meter boven NAP de limiet voor het instellen van dijkbewaking. Op het vasteland en de eilanden Ameland en Schiermonnikoog gingen dijkwachten op pad. Op Terschelling kwam het water niet zo hoog. Op Vlieland is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de kustbewaking.

Opruimen

Op het vasteland en Schiermonnikoog werden de inspecties uitgevoerd door tweetallen die per auto op pad gingen. Op Ameland gingen vrijwilligers in drietallen op weg: een per auto en twee te voet, verbonden door een zekeringslijn.

De dijkwachten inspecteerden in verschillende rondes de dijkbekleding op beschadigingen die de kering zouden kunnen verzwakken. Zulke beschadigingen kunnen ontstaan door golfslag of door goederen die vanuit zee met kracht tegen de dijk spoelen. Dat bleek nergens het geval te zijn. Op een plaats spoelde een kunststof boei aan die geen gevaar opleverde.

De dijkwachten constateerden dat op veel plaatsen hopen materiaal en afval aanspoelden. Dit zogenaamde vloedmerk wordt vrijdagochtend geïnventariseerd, om te bezien waar het moet worden opgeruimd.

Preventieve maatregelen

In aanloop naar de stormachtige nacht waren op verschillende plekken preventieve maatregelen getroffen. In Harlingen werden de keermuur en sluizen gesloten. Elders langs de kust gingen de stormvloedschuiven in zeegemalen en duikers dicht. Deze maatregelen konden vrijdagochtend weer worden opgeheven.