Update 21 december: We zijn alert op storm en neerslag; komende nacht dijkbewaking

  • geplaatst op 21 december 2023 om 15:24

We zijn alert door de aanhoudende regen en de overtrekkende storm Pia. De komende nacht stellen we langs de Waddenkust op het Friese vasteland enkele uren dijkbewaking in.

Door combinatie van de stormachtige wind en het toch al hoge zeeniveau verwacht Rijkswaterstaat dat de waterstand langs de kust de komende nacht hoger uitkomt dan 3 meter boven NAP. Dit is voor ons de limiet voor het instellen van dijkbewaking.

Inspectie keringen

Vannacht bewaken we in ieder geval op het Friese vasteland de dijk. Of dit ook op de eilanden nodig is, is nog niet bepaald. Dijkwachten inspecteren de kering op beschadigingen die de dijk kunnen verzwakken. Zulke beschadigingen kunnen ontstaan door golfslag of door goederen die vanuit zee met kracht tegen de dijk spoelen.

Uit voorzorg wordt vandaag de keermuur in Harlingen gesloten. Ook zeegemalen sluiten we af om de instroom van zeewater te voorkomen.

Waterstand boezem

De gemiddelde waterstand in de Friese boezem (het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân) was op donderdagochtend 21 december 54 centimeter beneden NAP. Dat is nog 2 centimeter onder het gemiddelde streefpeil, maar de verschillen binnen ons werkgebied zijn groot. In het uiterste zuidwesten van Fryslân ligt de waterstand meer dan 1 meter beneden NAP. In het midden en oosten zijn de waterstanden een stuk hoger onder invloed van de harde westenwind.

De verwachting is dat de waterstand de komende dagen oploopt. Op onze website is de actuele waterstand in de boezem te zien.

Buffercapaciteit

Om in te spelen op de regenval hebben we de waterstand in de boezem en in polders eerder deze week zoveel mogelijk omlaag gebracht. De buffercapaciteit die hiermee is ontstaan, komt de komende dagen van pas.

Woudagemaal in werking

Door de hoge stand van de Waddenzee is er geen mogelijkheid om overtollig water via het Lauwersmeer te spuien. Het Hooglandgemaal in Stavoren en zeegemaal De Heining bij Marrum draaien op volle toeren. Om de druk op de boezem verder te verlichten is op dinsdag 19 december het Woudagemaal in Lemmer in werking gesteld.  

Bezoek het Woudagemaal

Publiek dat het draaiende Woudagemaal wil bezoeken, is welkom. Vrijdag is het open van 10.00 tot 17.00 uur. Actuele berichten over openingstijden staan op de website van het Woudagemaal. Kaarten zijn te reserveren via het ticketsysteem.