Update 20 november 2023: veel neerslag, maar genoeg buffer in watersysteem

  • geplaatst op 20 november 2023 om 11:29

Door de neerslag afgelopen weekend zijn de waterstanden in de polders, vooral in het noorden en noordoosten van Fryslân, verhoogd. Het heeft een paar dagen nodig om al dit overtollige water af te voeren richting het IJsselmeer, Lauwersmeer en de Waddenzee. In de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) is voldoende buffer om het regenwater op te vangen en af te voeren. Het boezempeil is op dit moment op streefpeil (52 centimeter beneden NAP). 

De verschillen in hoeveelheden regenwater die in de afgelopen twee dagen zijn gevallen zijn in Fryslân groot. In het noorden en noordoosten van Fryslân is de meeste neerslag gevallen, tussen 31 en 42 millimeter. In het zuidwesten viel er gemiddeld 12 tot 13 millimeter neerslag.

Het J.L. Hooglandgemaal en gemaal De Heining blijven naar verwachting ook de komende vier dagen op volle kracht draaien om water af te voeren uit de boezem. De spuimogelijkheden bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp zijn op dit moment goed en blijven voorlopig goed.

Overlast of schade? 

Heb je buiten de bebouwde kom overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar). 

Wateroverlast in en rondom je huis 

Heb je wateroverlast in en rondom je huis, bijvoorbeeld grondwater in je kelder of kruipruimte? Of grondwater dat omhoog komt in je toilet, douche of gootsteen? Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater in en rondom je huis.

Is er regenwater dat op straat blijft staan? Dan is waarschijnlijk een afvoerput verstopt. Meld dit bij jouw gemeente. Die kan de verstopping repareren. De gemeente is verantwoordelijk voor problemen met afvalwater en het riool. Wateroverlast buiten de bebouwde kom kun je bij ons melden. 

Maatregelen grondeigenaren bij wateroverlast 

Grondeigenaren en  -gebruikers kunnen nog steeds helpen met de waterafvoer door takken, plantenresten of afval voor hun duikers te verwijderen. Duikers zijn buizen die sloten verbinden. Voor een goede waterafvoer is het belangrijk dat de in- en uitgangen schoon zijn. Daarmee kan in het hele gebied het water goed naar de sluizen om afgevoerd te worden.