Update (2) 22 december 2023: Peil in boezem loopt op; Woudagemaal blijft nog draaien

  • geplaatst op 22 december 2023 om 15:55

Het lukt ons ondanks alle regen van de afgelopen dagen om de waterstand in de Friese boezem op een aanvaardbaar peil te houden. Omdat de weersverwachting voor de komende dagen ongunstig is, blijft het Woudagemaal eerst nog draaien.

De afgelopen dagen lukte het om met de inzet van alle gemalen de waterstand in de Friese boezem (het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân) onder het streefpeil van 52 centimeter beneden NAP te houden. Vrijdag kwam de waterstand daar bovenuit. De verwachting is dat het niveau de komende week verder oploopt door aanhoudende regenval. Op onze website is de actuele waterstand in de boezem te zien.

Minder last van opwaaiing

De niveauverschillen tussen het zuidwesten en het noordoosten van ons werkgebied zijn kleiner geworden. Nu storm Pia is gepasseerd hebben we minder last van opwaaiing. De mogelijkheden om overtollig water te spuien via het Lauwersmeer zijn de komende dagen nog beperkt.  

Woudagemaal en Hooglandgemaal

Hierom is besloten het Woudagemaal, dat sinds dinsdag 19 december in werking is, het komende weekeinde nog niet uit te schakelen. Over de inzet van het historische stoomgemaal gedurende de kerstdagen (maandag en dinsdag) is nog geen besluit genomen. Ook de andere gemalen die water naar de Waddenzee en het IJsselmeer pompen, zijn volop in bedrijf. Het Hooglandgemaal in Stavoren draaide vrijdag enige tijd op halve kracht door een storing. Deze is inmiddels verholpen. 

Buffercapaciteit in polders

Om ruimte te houden voor het opvangen van water hebben we de waterstand in de polders eerder deze week zoveel mogelijk omlaag gebracht. De buffercapaciteit die hiermee is ontstaan, komt goed van pas. De mogelijke inzet van retentiepolders voor extra wateropslag is nu nog niet aan de orde.

Woudagemaal zaterdag en zondag open 

Publiek dat het draaiende Woudagemaal wil bezoeken is hier zaterdag en zondag tussen 10 uur en 17 uur welkom. Actuele berichten over openingstijden zijn te vinden op de website van het Woudagemaal. Kaarten zijn te reserveren via het ticketsysteem.

Meld overlast en schade

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).