Update 17 januari: Stabiel en droog weer op komst

  • geplaatst op 17 januari 2023 om 15:22

In de afgelopen week is veel regen gevallen en heeft het hard gewaaid. Omdat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigd raakt, voeren de poldergemalen op dit moment nog overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem (het stelsel van meren, kanalen en vaarten) en is extra afvoer nodig. Het Hooglandgemaal en gemaal de Heining bij Marrum draaien daarom op volle toeren. Daarnaast is afgelopen zaterdag het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet.

Verwachting deze week

De verwachting is dat het weer vanaf het weekend stabieler wordt: weinig tot geen neerslag en zachte tot matige wind. Wel blijven we alert en houden we de weersverwachting nauwlettend in de gaten. We verwachten na het weekend het streefpeil van de Friese boezem weer te bereiken. Zoals de weersvoorspelling nu is zal het Ir. D.F. Woudagemaal woensdag aan het eind van de dag uit worden gezet. Ook omdat de spuimogelijkheden deze week verbeteren.

Lokaal hogere waterstanden

Het gemiddelde streefpeil van de Friese boezem is -52 cm. N.A.P. Begin vorige week was de waterstand gemiddeld -58 cm. N.A.P. Vanwege de weersverwachting hadden we de waterstand preventief verlaagd. Inmiddels is dit weer gestegen naar een gemiddelde waterstand van -38 cm. N.A.P. Lokaal, vooral in het noordoosten en zuidoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door wind en beperkte spuimogelijkheden in het Noorden. Meer informatie over de actuele waterstanden vind je op deze pagina.

Defecte pomp bij gemaal Kollum vervangen

Eind vorige week bleek de elektrische pomp van het gemaal in Kollum defect. Zaterdagochtend hebben we daarom trekkers ingezet om alsnog water af te kunnen voeren. Maandag zijn de trekkers vervangen door een tijdelijke elektrische pomp.

Hoe houden we water vast voor droge perioden?

In de winter willen we graag meer water vasthouden voor droge perioden. Maar ook dan kan het zo nat worden dat we toch water moeten afvoeren om calamiteiten met forse wateroverlast te voorkomen. Zoals deze weken; er valt veel regen, de bodem is verzadigd, harde wind stuwt het water op en door de windrichting we kunnen beperkt spuien naar Lauwersmeer en Waddenzee. 

In de periode tot en met december hebben we in de poldersloten en sloten op de hoge zandgronden het water zoveel mogelijk vast gehouden. Dan wordt het grondwater goed aangevuld. Op dit moment is het overal in het landelijk gebied flink nat en staan er plassen op de velden. Op basis van de hoeveelheid neerslag die deze winter gevallen is en de actuele grondwaterstanden, verwachten we dat de grondwatervoorraad na de winter voldoende hersteld is voor het groeiseizoen 2023.

Meld overlast en schade

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan onze gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Meld het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).