Update 15 november 2023: Woudagemaal uit, geen extra beheersmaatregelen meer nodig

  • geplaatst op 15 november 2023 om 13:33

Het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is vanmorgen weer uitgezet. Dit kan, omdat het peil van de Friese boezem (stelstel van meren, kanalen en vaarten) volgens de actuele weersvoorspelling beheersbaar is. De komende dagen wordt er wel neerslag verwacht, gemiddeld 2-5 millimeter per dag, maar geen grote hoeveelheden. Dit kan ons watersysteem goed opvangen. We verwachten dat onze organisatie aan het eind van deze dag weer afschaalt van een situatie met extra inzet van onze medewerkers naar normaal beheer.

Actuele situatie boezem 

De gemiddelde boezemwaterstand is op dit moment 50 centimeter beneden NAP. Om het boezempeil op het normale peil (52 centimeter beneden NAP) te krijgen, blijven het J.L. Hooglandgemaal en gemaal De Heining ook de komende dagen op volle kracht draaien om water af te voeren uit de boezem. Richting het weekend kunnen we het Hooglandgemaal mogelijk op halve kracht laten draaien, maar dit hangt af van de actuele weersverwachting.

Hooglandgemaal in Stavoren
Hooglandgemaal in Stavoren. Foto: Daniël Hartog

De spuimogelijkheden bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp zijn op dit moment goed en blijven voorlopig goed. Vanaf volgende week zijn er weer enkele momenten dat we niet kunnen spuien op het Lauwersmeer. Maar als de weersomstandigheden blijven zoals ze nu zijn, kan het watersysteem dit prima opvangen. Daarnaast blijven ook kleinere gemalen (zoals gemalen Ropta, Miedema en Dongeradielen) de komende dagen meedraaien om de boezem te ontlasten. We hebben deze capaciteit nodig om het waterpeil van de Friese boezem binnen de marge te houden. 

Polderpeil weer normaal 

Onze rayonbeheerders zijn deze week druk bezig om de peilen in de polders weer naar hun oude niveau (winterpeil) te brengen. Dat betekent dat het extra water dat we in de polders hadden opgeslagen, weer wordt afgevoerd via de boezem.  

Weersverwachting

Volgens weerinstituut KNMI is de weersverwachting dat het vandaag wisselvallig blijft. Deze regen kan ons watersysteem prima opvangen. Vanaf morgen lijkt het een paar dagen droog te blijven. Hierdoor krijgt het watersysteem de tijd om op normaal niveau te komen en te blijven. We verwachten de mogelijke neerslag, die vanaf zondag op ons afkomt, goed de baas te kunnen.

Woudagemaal  

Sinds zaterdag 4 november, met een onderbreking op donderdag 9 november, draait het Woudagemaal. Vanmorgen is het gemaal uitgeschakeld. Maar liefst 7.000 bezoekers hebben het gemaal in werking gezien. Meer informatie over bezoek aan het Woudagemaal is te vinden op www.woudagemaal.nl.  

Overlast of schade? 

Heb je buiten de bebouwde kom overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar). 

Wateroverlast in en rondom je huis 

Heb je wateroverlast in en rondom je huis, bijvoorbeeld grondwater in je kelder of kruipruimte? Of grondwater dat omhoog komt in je toilet, douche of gootsteen? Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater in en rondom je huis.

Is er regenwater dat op straat blijft staan? Dan is waarschijnlijk een afvoerput verstopt. Meld dit bij jouw gemeente. Die kan de verstopping repareren. De gemeente is verantwoordelijk voor problemen met afvalwater en het riool. Wateroverlast buiten de bebouwde kom kun je bij ons melden. 

Maatregelen grondeigenaren bij wateroverlast 

Grondeigenaren en  -gebruikers kunnen nog steeds helpen met de waterafvoer door takken, plantenresten of afval voor hun duikers te verwijderen. Duikers zijn buizen die sloten verbinden. Voor een goede waterafvoer is het belangrijk dat de in- en uitgangen schoon zijn. Daarmee kan in het hele gebied het water goed naar de sluizen om afgevoerd te worden.