Update 13 november 2023: We nemen ook de komende week nog verschillende beheersmaatregelen

  • geplaatst op 13 november 2023 om 16:14

Het peil van de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) is sinds de hoogste waterstand 10 centimeter gezakt. Dit komt omdat de spuimogelijkheden op het Lauwersmeer sinds afgelopen vrijdag sterk zijn verbeterd. De weersvoorspellingen blijven echter onvoorspelbaar. Daarom blijft de inzet van het Ir. D.F. Woudagemaal de komende dagen nodig. We blijven de waterstanden in de boezem en polders goed in de gaten houden en beoordelen dagelijks op basis van de actuele weersverwachting welke maatregelen nodig zijn.

Actuele situatie boezem

De gemiddelde boezemwaterstand is op dit moment 42 centimeter beneden NAP. Door de aanhoudende neerslag en afvoer uit de polders blijft het nodig om alle zeilen bij te zetten om het boezempeil op het normale peil (52 centimeter beneden NAP) te krijgen.

Op dit moment draaien het Ir. D.F. Woudagemaal, J.L. Hooglandgemaal en gemaal De Heining en spuien we bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. Dit zijn onze voornaamste afvoeren van water, er zijn ook kleinere gemalen (zoals gemalen Ropta, Miedema en Dongeradielen) die meedraaien om de boezem te ontlasten. We hebben deze capaciteit nodig om het waterpeil van de Friese boezem binnen de marge te houden.

Polderpeil weer normaal

Vorige week verhoogden onze rayonbeheerders de peilen in de polders om zo extra water in de polders te kunnen bergen en daarmee de boezem te ontlasten. Vanaf vandaag brengen we het peil van de polders weer op normaal winterpeil. Dat betekent dat het extra water dat we in de polders hebben opgeslagen, nu weer wordt afgevoerd via de boezem. Onze rayonbeheerders hebben in ons totale werkgebied de kwetsbaardere punten in beeld.

Weersverwachting komende week

Volgens weerinstituut KNMI blijft de weersverwachting de rest van de week erg wisselvallig. De hele week moeten we rekening houden met neerslag, alleen verschillen de hoeveelheden neerslag per dag. De spuimogelijkheden blijven deze week goed, maar vanaf maandag 20 november is de verwachting dat we een paar dagen niet kunnen spuien op het Lauwersmeer. De inzet van het Woudagemaal blijft daarom vooreerst nodig. We bekijken dagelijks of die inzet nog nodig is.

Bezoek aan het Woudagemaal

Sinds zaterdag 4 november, met uitzondering van vrijdag 10 november, is het Woudagemaal open geweest voor publiek. Maar liefst 7.000 bezoekers hebben het gemaal in werking gezien. De komende dagen is het Woudagemaal niet open voor publiek. Meer informatie over bezoek aan het Woudagemaal onder stoom is te vinden op www.woudagemaal.nl.

Overlast of schade?

Heb je buiten de bebouwde kom overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).

Wateroverlast in en rondom je huis

Heb je wateroverlast in en rondom je huis, bijvoorbeeld grondwater in je kelder of kruipruimte? Of komt er grondwater omhoog in je toilet, douche of gootsteen. Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater in en rondom je huis.

Is er regenwater dat op straat blijft staan? Dan is waarschijnlijk een afvoerput verstopt. Meld dit bij jouw gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor problemen met afvalwater en het riool. Die kan de verstopping repareren. Wateroverlast buiten de bebouwde kom kun je bij ons melden.

Maatregelen grondeigenaren bij wateroverlast

Grondeigenaren en -gebruikers kunnen nog steeds helpen met de waterafvoer door takken, plantenresten of afval voor hun duikers te verwijderen. Duikers zijn buizen die sloten verbinden. Voor een goede waterafvoer is het belangrijk dat de in- en uitgangen schoon zijn. Daarmee kan in het hele gebied het water goed naar de sluizen om afgevoerd te worden.