Tweede zonnepark Ameland bij rioolwaterzuivering

  • geplaatst op 07 juni 2021 om 13:52

We hebben vandaag met gemeente Ameland en de Amelander Energiecoöperatie AEC  een intentieovereenkomst getekend om samen een tweede zonnepark te bouwen op Ameland.

De plannen voor de bouw van een tweede zonnepark op Ameland zijn al in een vergevorderd stadium. De installatie is gepland op en naast het terrein bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) op Ameland. Dagelijks bestuurder Otto van der Galiën: ‘De bouw van het zonnepark bij de rwzi sluit goed aan bij onze doelstelling om op korte termijn veertig procent van onze eigen energiebehoefte duurzaam op te wekken’.

Energieopslag in accupakket

Het tweede Amelandse zonnepark wordt niet direct op het elektriciteitsnet aangesloten, maar op een accupakket van ongeveer 3 MWh. Dit geeft Ameland de mogelijkheid om de duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan en in te zetten op het moment dat het zonnepark geen energie levert. Gemeente Ameland is van plan om naast de installatie op termijn ook een elektrolyzer te bouwen voor de productie van waterstof en een biovergister die groen gas produceert uit onder meer rioolslib dat afkomstig is van rwzi Ameland.

2021 06 07 Ondertekening intentieverklaring tweede zonnepark Ameland (03).jpg

fotobijschrift: ondertekening intentieovereenkomst door wethouder Piet IJnsen, dagelijks bestuurder Otto van der Galiën en directeur AEC Johan Kiewit.

Samenwerking

Gemeente Ameland, de trekker van het project, benaderde ons en de Amelander Coöperatie AEC voor deze samenwerking. Met de AEC werkt gemeente Ameland al langere tijd samen. Het eerste zonnepark op Ameland (2016) realiseerde de gemeente samen met AEC en energiebedrijf Eneco.