Technische storing rioolgemaal Oudega (SWF)

  • geplaatst op 14 mei 2024 om 19:16

Door een technische storing aan het rioolgemaal in Oudega (SWF) is er rioolwater via de overstort in de sloot bij sportpark It Joo terecht gekomen. Hierdoor is de waterkwaliteit verslechterd en is er mogelijk geuroverlast.

Het gemaal is inmiddels weer operationeel en het rioolwater kan weer worden afgevoerd. De sloot langs het voetbalveld en langs een deel van de Joodyk is afgedamd (zie kaartje) en het verontreinigde water is met een tankauto afgevoerd. In totaal gaat het om een watergang van 80 meter lang en 3 meter breed. De komende dagen wordt de vervuiling nader onderzocht en starten de baggerwerkzaamheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

kaartje oudega.jpeg

Contact met water vermijden

Het advies is om de komende weken honden aangelijnd te houden en kinderen niet in de buurt van de sloot te laten spelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de beheerder van het gemaal, telefoonnummer (0515) 570190.