Stavoren krijgt ‘schansbankje’ als knipoog naar het verleden

  • geplaatst op 15 november 2021 om 14:38

Stavoren krijgt een nieuwe zitbank met uitzicht op de vroegere schans. We gaan de polderdijk over een lengte van 425 meter langs de Ringstraat en Breefenne verhogen en versterken om inwoners te beschermen tegen wateroverlast. De bank wordt onderdeel van deze waterkering en komt tegenover de cultuurhistorisch waardevolle plek te liggen. Het verbeteren van de kering in Stavoren kost ongeveer 145.000 euro. De werkzaamheden starten eind 2021 en zijn naar verwachting begin 2022 klaar.

We bouwen het ‘schansbankje’ op het smalste deel van de waterkering, tussen de verenigingshaven en de Breefenne, achter het bestaande voetpad. De zitbank krijgt op deze locatie de hoogte die nodig is om als kering te dienen. De bank bestaat uit een 125 meter lange betonband met daarop vijf houten zittingen en is een knipoog naar het verleden; het heeft de vorm van de vroegere schans. In de bank komt een plaat met uitleg voor bezoekers.

Blik op verleden

Het uitzicht vanaf de bank is een blik op het verleden. Bezoekers kijken straks uit naar de plek (aan de overkant van het water) waar een deel van de vroegere vestingwal lag: de schans van Stavoren. In de zeventiende eeuw was Stavoren een belangrijke, internationale zeehaven. De schans beschermde Stavoren onder meer tegen indringers en de Zuiderzee.

Klaar voor de toekomst

We controleren eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat de polderdijk langs de Ringstraat en Breefenne (inclusief het terrein bij de passantenhaven) niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Dat betekent niet dat bewoners gelijk gevaar lopen.

We verbeteren de kering, zodat deze weer voldoet aan de eisen. De polderdijk wordt over een totale lengte van 425 meter met grond opgehoogd (maximaal 30 centimeter) en versterkt. Zo kan deze de komende dertig jaar weer mee.

Verbeteren waterkeringen Stavoren en omstreken

Het verbeteren van de polderdijk in Stavoren is onderdeel van een groter project ‘verbeteren waterkeringen Stavoren en omgeving’. Bij dit project versterken we sinds 2018 op diverse trajecten in de omgeving van onder andere Heeg, Oudega, Klein Gaastmeer, Gaastmeer en Stavoren de keringen. In dit gebied is inmiddels 9,6 kilometer aan keringen versterkt, het komende halfjaar wordt de resterende 6,1 kilometer aangepakt. Stevige keringen zijn nodig om het water te kunnen keren bij extreme neerslag.

De versterkte waterkering met 'schansbankje' in Stavoren  illustratie Gerard Teuben.jpg

Het toekomstige ‘schansbankje’ op de versterkte waterkering in Stavoren. Illustratie: Gerard Teuben.

Werkgebied verbeteren waterkering Stavoren.jpg

Het gedeelte (in rood) van de waterkering in Stavoren die Wetterskip gaat verbeteren.