Grond achter sluismuur van de Tsjonger weggespoeld door storing

  • geplaatst op 24 december 2020 om 14:31

Een deel van de grond achter de muur van de sluis in de Tsjonger, tussen Hoornsterzwaag en Oldeberkoop, is weggespoeld.Hierdoor is de bedieningskast van de sluis onbereikbaar geworden. Deze schade is ontstaan door een storing aan de naastgelegen stuw, waardoor er via de stuw geen water werd afgevoerd. Het water uit De Tsjonger is daardoor over de kademuur van de sluis gestroomd. 

Situatie op dit moment

De waterafvoer bij Sluis 2 vindt momenteel plaats door een handmatige bediening van de naastgelegen stuw. Een groot deel van het water in de Tsjonger wordt bij de hoger gelegen Sluis 3 omgeleid via Gorredijk. Daarnaast is de weggeslagen grond in De Tsjonger terechtgekomen. Deze grond vormt geen hinder voor de waterafvoer of de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Schade inspectie en herstelwerkzaamheden

De schade wordt op dit moment geïnspecteerd. De herstelwerkzaamheden starten vanmiddag en worden naar verwachting vanavond en uiterlijk maandag afgerond. Daarna kan de oorzaak van de storing aan de naastgelegen stuw worden onderzocht en opgelost.