Samen met Wetsus onderzoeken we het afvalwater van huishoudens

  • geplaatst op 24 mei 2023 om 11:11

Samen met Wetsus, het Leeuwarder onderzoeksinstituut voor watertechnologie, doen we vervolgonderzoek naar het winnen van energie, het terugwinnen van grondstoffen en het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater van huishoudens. Ons algemeen bestuur stelt daarvoor de komende vier jaar 250.000 euro beschikbaar. Johannes Boonstra, lid van de raad van bestuur van Wetsus en Annet van der Hoek, ons dagelijks bestuurslid zetten dinsdag 23 mei 2023 hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Afvalwater bevat energie en waardevolle grondstoffen die we kunnen terugwinnen, maar ook microverontreinigingen die we zoveel mogelijk uit het water willen zuiveren. Een voorbeeld daarvan is medicijnresten. Wetsus onderzoekt de mogelijkheden om het afvalwater op wijkniveau te behandelen. Met geavanceerde technologie maakt Wetsus microverontreinigingen onschadelijk. Ook worden nutriënten en organische stof teruggewonnen. Dit zijn goede meststoffen voor de landbouw. Het onderzoek richt zich op de verdere ontwikkeling en de kostenefficiëntie van de technologie, op de implementatie van de nieuwe concepten in woonwijken en op de mogelijkheden om de teruggewonnen meststoffen uit rioolwater terug naar de landbouw te brengen.

Hergebruik grondstoffen

Huishoudelijk afvalwater, zoals douche- en toiletwater en water uit de gootsteen, gaat via het rioleringsstelsel naar onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar zuiveren we het water en storten het daarna terug in het oppervlaktewater. Niet alle stoffen zijn via de rwzi’s terug te winnen of uit het water te halen. We hopen dat door deze nieuwe technieken uiteindelijk het rioolwater beter te zuiveren is en dat we meer grondstoffen kunnen hergebruiken.

Voor dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek, portefeuillehouder innovatie, was de ondertekening een mooie afsluiting van haar bestuursperiode: ‘Ynnovaasje is tige wichtich foar de takomst van Wetterskip Fryslân. We moatte trochgean mei ynvestearjen om alle opjeften yn it wetterbehear oan te kinnen.’ Dinsdagavond 23 mei werd ons nieuwe dagelijks bestuur benoemd.

Annet van der Hoek en Johannes Boonstra ondertekenen samenwerkingsovereenkomst - onderzoek afvalwater Wetsus
Annet van der Hoek (lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân) en Johannes Boonstra (lid van raad van bestuur van Wetsus) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Hoge Noorden, Jacob van Essen.