Samen met water- en zorgsector werken we aan verminderen medicijnresten in oppervlaktewater

  • geplaatst op 30 november 2023 om 16:11

Vandaag, 30 november 2023, hebben we in Assen onze handtekening onder de samenwerking ‘Medicijnresten uit Water Noord-Nederland’ gezet. In dit netwerk zetten we ons met de water- en zorgsector in voor het verminderen van medicijnresten in ons oppervlaktewater.

Onze bestuurder Monique Plantinga tekende namens ons waterschap de intentieverklaring tijdens het slotevent Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland op het provinciehuis in Assen. ‘Wat er niet inkomt, hoeft er niet uit’, zegt Monique Plantinga. ‘Met de huidige zuiveringstechnieken worden medicijnresten in het afvalwater onvoldoende verwijderd. Het aanpakken van de medicijnresten aan de bron is dan ook van groot belang. Binnen het netwerk werken we samen met de partners in Noord-Nederland aan een succesvolle aanpak.’ 

Naast de vier noordelijke waterschappen zijn de deelnemende partijen drinkwaterbedrijven, provincies, zorgsector (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, apothekersorganisaties), kennisinstellingen en bedrijven.

Groeps medicijnresten.jpg

Ondertekening van de samenwerking Medicijnresten uit Water Noord-Nederland.

Schade medicijnresten

Jaarlijks belandt ongeveer 190 ton medicijnresten in het oppervlaktewater in Nederland, ondanks de inspanningen om afvalwater te zuiveren (bron: RIVM, 2020). Deze medicijnresten kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan ecosystemen en de drinkwaterwinning. Het gebruik van medicijnen zal naar verwachting toenemen als gevolg van de vergrijzing.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water' gelanceerd, inclusief een uitvoeringsprogramma, om samen met alle betrokken partijen de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen en zo ook de milieubelasting van medicatie(gebruik) te verminderen. Gezondere levensstijlen en vermindering van medicijngebruik gaan hand in hand.

Samenwerking Noord-Nederland

Het netwerk in Noord-Nederland gaat naast kennisuitwisseling concrete pilots en projecten starten die bijdragen aan de vermindering van medicijnresten in afvalwater en aan het creëren van 'meer gezonde jaren' in Noord-Nederland. Ook worden beschikbare gegevens gebundeld om een beter inzicht te krijgen in de bronnen en effecten van medicijnresten in het water.

Meer weten?

Ga naar de website Convenant › Healthy Ageing Network (hannn.eu).