OPROEP: Spaar de oevers bij het maaien

  • geplaatst op 22 april 2024 om 13:20

Om schade aan plant- en diersoorten te voorkomen, werken we volgens de Wet Natuurbescherming. Bij het onderhouden van de (hoofd-)watergangen vermijden wij dan ook zoveel mogelijk de oevers. Dit doen we niet alleen om aan de wet te voldoen, maar ook vanuit onze aandacht voor biodiversiteit.

Voortplantingsperiode

De periode tussen 15 maart en 15 juli is het broedseizoen voor de vogels en ook belangrijk voor de voortplanting van vissen, insecten, amfibieën en andere waterdieren. Sloten met water- en oeverplanten leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, stevigheid van de oevers en de beleving van het landschap. Ze zuiveren daarnaast het water van meststoffen/voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen die daardoor minder in onze Friese boezem (stelsel van meren en vaarten), zwemwateren, IJsselmeer en de Waddenzee terecht komen.

Waterplanten
Waterplanten

Rekening houden met plant- en diersoorten

Maaien van oevers heeft invloed op de planten en dieren die leven in en rondom het water. We maaien daarom in het broedseizoen niet en hekkelen alleen als het echt noodzakelijk is. Hierdoor geven we de natuur de ruimte. Hoe meer verschillende planten en dieren bij en in het water, hoe schoner het water wordt.

Wat kunt u doen?

Spaar de oevers van hoofdwatergangen bij het maaien van grasland of andere percelen in de periode tussen 15 maart en 15 juli. Probeer daarnaast ook in uw eigen watergangen zo weinig mogelijk water- en oeverplanten weg te maaien.