Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied en ontwerp-aanpak hoogwatercircuits ter inzage

  • geplaatst op 08 september 2022 om 11:31

Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân leggen met ingang van 12 september de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage. Met deze funderingsaanpak willen het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, de colleges van B&W van de zeven veenweidegemeenten en gedeputeerde staten van de provincie woningeigenaren in het Friese veenweidegebied ondersteunen bij de preventie en het herstel van funderingsschade. Tot en met 22  oktober 2022 kunnen belanghebbenden reageren op de ontwerp-funderingsaanpak. Eind 2022 nemen Provinciale Staten, algemeen bestuur en de zeven gemeenteraden een definitief besluit over de funderingsaanpak. Op veenweide.frl lees u het hele bericht en staat alle informatie over dit onderwerp.