Online symposium ‘Bokashi als bodemverbeteraar’ op 25 maart

  • geplaatst op 19 maart 2021 om 15:10

Samen met onze projectpartners van het project ‘Bokashi als Bodemverbeteraar’ presenteren we donderdag 25 maart van 10:00 tot 12:00 uur de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van bokashi op gras- en maisland. Dit gebeurt via een online symposium waar belangstellenden aan kunnen deelnemen. Bokashi, ontwikkeld in Japan, is een speciale manier om organisch materiaal te fermenteren zodat het ingezet kan worden als bodemverbeteraar.

In 2017 zijn we met acht partijen gestart met een proef met bodemverrijker bokashi. Wij zijn geïnteresseerd in het omzetten van slootmaaisel tot bokashi. En wilden weten in hoeverre de waterberging toeneemt op het land waarop bokashi is toegepast. Als het organische stofgehalte in de grond toeneemt, werkt het land als een spons en kan het meer regenwater vasthouden. De deelnemende agrariërs wilden weten wat het effect van de toepassing van bokashi is op bodem en gewas. De gemeente Dantumadiel wil inzicht krijgen in de kansen die bokashi biedt als verwerkingsmethode van gras en bladafval. Binnen dit project is drie jaar lang bokashi toegediend op vijf verschillende locaties en zijn monsters van bodem en gewas in laboratoria en via studentenonderzoeken onderzocht.

Strokenproeven

Vijf melkveehouders in Noordoost-Fryslân hebben de afgelopen drie jaar praktijkproeven uitgevoerd op verschillende percelen op zand, klei en veengrond. Met strokenproeven zijn de verschillen tussen gangbaar bemesten en het gebruik van bokashi op het gebied van gewasproductie, bodemvruchtbaarheid en waterberging onderzocht. De belangrijkste resultaten worden tijdens het symposium gepresenteerd. Albert van der Ploeg, voorzitter van agrarische vereniging Noardlike Fryske Wâlden, gaat hierover in gesprek met Jan van Weperen, lid van ons dagelijks bestuur en Rommy Kempenaar, wethouder van de Gemeente Dantumadiel. Bokashi kan een oplossing bieden voor hergebruik van groenstromen. Een eerdere enquête onder leden van de Noardlike Fryske Wâlden wees uit dat hiervoor bij boeren veel interesse is.

Deelnemen

Wilt u er digitaal bij zijn? Stuur dan een mail naar Fokalin Tadema van Nordwin college F.Tadema@nordwincollege.nl. U ontvangt dan kort voor de bijeenkomst een link naar Teams.

Projectpartners

De projectpartners van het Bokashi-project zijn: Nordwin College, Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, Gemeente Dantumadiel, Hogeschool Van Hall Larenstein, Mulder Agro, Wetterskip Fryslân en de Noardlike Fryske Wâlden.