Onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot

  • geplaatst op 22 september 2021 om 11:29
Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) na onderzoek bij acht Friese boeren. Het vier jaar durende onderzoek vond plaats in opdracht van het Friese Veenweideprogramma. 
Veengrond wordt ontwaterd om geschikt te maken voor landbouw. Een van de gevolgen hiervan is dat er meer sprake is van CO2-uitstoot. Om dit te voorkomen of te vertragen is het nodig om veen natter te houden. Samen met agrariërs uit het Friese veenweidegebied vinden verschillende onderzoeken plaats naar de beste aanpak voor het verminderen van veenoxidatie. Lees hier het hele bericht.