Afsprakenkader Ternaard ondertekend

  • geplaatst op 28 mei 2020 om 11:26

Het Afsprakenkader Ontzorging Gaswinning Ternaard (OTT) is ondertekend. Voorzitter Albert van der Ploeg plaatste als laatste zijn handtekening onder dit document tijdens een Skype-vergadering van de werkgroep OOT. Deze werkgroep heeft het afsprakenkader opgesteld. 

Eerder deze maand tekenden minister Eric Wiebes, burgemeester Johannes Kramer, gedeputeerde Douwe Hoogland, ons dagelijks bestuurder Otto van der Galiën namens Wetterskip en NAM-directeur Johan Atema het document. De overheden ondertekenden het document als blijk van waardering voor de inhoud ervan. En omdat zij zich inhoudelijk achter de afspraken scharen. Met het Afsprakenkader ligt vast hoe de belangen van de omgeving worden geborgd als de gaswinning start.

Beperkingen door corona

Door de COVID19-beperkingen was een bijeenkomst in Ternaard niet mogelijk. De bestuurders plaatsten daarom thuis, of als het mogelijk was op kantoor, hun handtekening. Daarna werd het document naar de volgende ondertekenaar verstuurd. De werkgroepleden zagen woensdagavond 20 mei 2020 via de webcam hoe Albert van der Ploeg zijn handtekening plaatste. Daarmee werd het document waar de werkgroep een jaar geleden mee startte definitief.

Afsprakenkader

Het Afsprakenkader is opgesteld door de werkgroep Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT). Deze werkgroep bestaat naast de overheden uit een vertegenwoordiging van lokale en regionale belanghebbenden, waaronder de dorpsbelangen van Ternaard en Wierum, Fêste Grûn, LTO Noardeast-Fryslân, Thús Wonen en een aantal individuele inwoners. Albert van der Ploeg is onafhankelijk voorzitter.

De door de werkgroep met NAM gemaakte afspraken zijn aanvullend op de wet- en regelgeving en hebben onder andere betrekking op:

  • extra monitoring, zoals het uitvoeren van representatieve gebouwopnamen (‘nulmetingen’) en het opzetten van een netwerk van versnellingsmeters.
  • criteria voor beëindigen van gaswinning na door gaswinning veroorzaakte bevingen.
  • afhandelen van mijnbouwschade met het nieuwe onafhankelijke landelijke schadeprotocol.
  • communicatie en informatievoorziening naar de omgeving  tijdens de projectuitvoering (locatie-aanleg, boring en pijpleidingswerkzaamheden) en na de start van de gaswinning.
  • oprichting van een Stichting Waakhûn, bestaande uit de belanghebbenden om toe te zien op de uitvoering en borging van het Afsprakenkader.

Nieuwe fase

Met de ondertekening van het Afsprakenkader start een nieuwe fase voor de werkgroep. De komende periode ligt de nadruk op de uitwerking van een aantal onderwerpen. Zoals het opstellen van een Meet & Monitoringsplan en een Communicatieprotocol.

Omgevingsproces

Het Afsprakenkader komt voort uit het Omgevingsproces Ternaard. Het ministerie, de regionale overheden en NAM betrekken in dit proces de omgeving vooraf bij de mogelijke gaswinning uit het gasveld Ternaard. Ook de Investeringsagenda, waarbij NAM en de overheid samen 60 miljoen euro aan inkomsten uit de gaswinning afdragen aan een regionaal gebiedsfonds, is een resultaat van dit Omgevingsproces. Met het gebiedsfonds kan de sociaal-economische structuur van de regio de komende jaren een stevige impuls krijgen.