NVWA handhaaft beregeningsverbod voor aardappelen

  • geplaatst op 12 juni 2023 om 10:56

In gebieden waar de bruinrotbacterie voorkomt, geldt een verbod op beregening met oppervlaktewater voor de teelt van aardappelen en tomaten. Dit verbod bestrijkt een groot deel van het werkgebied van Wetterskip Fryslân.

De gebieden waarvoor een beregeningsverbod geldt zijn terug te vinden op een kaart van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).(externe website) De NVWA houdt toezicht op de naleving en voert controles uit, vanaf de weg en per helikopter.

Bruinrot is een aardappelziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Die gebruikt planten uit de nachtschadefamilie - waartoe ook aardappel en tomaat behoren - als waardplant. De bacterie kan zich verspreiden via oppervlaktewater, bijvoorbeeld bij beregening of infiltratie.

Voor de teelt van pootaardappelen is het gebruik van oppervlaktewater sinds 2005 in alle gevallen verboden. In gebieden waar de bacterie voorkomt geldt dit ook voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen. Nadere informatie over het beregeningsverbod van de NVWA is te vinden op de website van de NVWA.(externe website)