Noordelijk Belastingkantoor coulant bij betalingsproblemen ondernemers

  • geplaatst op 20 maart 2020 om 17:09

Door het coronavirus zijn in Nederland vergaande maatregelen genomen. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor ondernemers. Het Noordelijk Belastingkantoor gaat daarom coulant om met de betalingen van ondernemers.

Waterschappen Noord Nederland

Het Noordelijk Belastingkantoor voert onder andere de belastingtaken uit voor de drie waterschappen in Noord Nederland. Wij innen de waterschapsbelastingen voor de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Met de waterschappen hebben wij afspraken gemaakt over uitstel van betaling voor ondernemers. De waterschappen werken de komende tijd de coulancemogelijkheden verder uit.

Uitstel van betaling

Komen ondernemers in de betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunnen ondernemers uitstel van betaling aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor.