Nieuwe waterinlaat bij Tjongersluis 3 bij Oosterwolde zorgt voor droge voeten omgeving

  • geplaatst op 28 februari 2022 om 14:34

We starten in de week van 7 maart 2022 met de aanleg van een nieuwe waterinlaat bij de Tjongersluis 3 bij Oosterwolde. Bij stortbuien voeren we straks via deze nieuwe inlaat het overtollige water uit de Opsterlandse Compagnonsvaart naar De Tsjonger af. Zo houden inwoners van Oosterwolde en omgeving ook in de toekomst droge voeten. We knappen ook de opmaling (het gebouwtje met de opmaalpomp) naast de schutsluis op en verwijdert de bestaande stuw. Het totale werk kost 1,1 miljoen euro en is naar verwachting eind 2022 klaar.

Sluis III in het buurtschap Drie Tolhekken bij Oosterwolde ligt op de scheiding tussen De Tsjonger en de Opsterlandse Compagnonsvaart en is onderdeel van de Turfroute. Het verschil in waterpeil tussen beide vaarten is ongeveer 2 meter. Met de opmaling pompen we zomers in droge perioden water uit De Tsjonger naar de hoger gelegen Compagnonsvaart. Om zo het waterpeil in deze vaart op niveau te houden.

Opknapbeurt opmaling

In december vorig jaar zijn we gestart met het opknappen van de pompinstallatie in het gebouwtje naast de sluiskolk. Ook de verouderde elektrische installatie wordt helemaal vervangen. Daarnaast krijgt het gebouw zelf dit voorjaar een opknapbeurt, waaronder nieuw schilder- en voegwerk. Na de renovatie kan de opmaling weer minstens 25 jaar mee.

Nieuwe waterinlaat

We leggen aan de zuidkant van de sluis, bij de Nanningaweg, een nieuwe inlaat aan. Die bestaat uit een inlaatconstructie met een regelbare schuif met daarachter een duiker van ongeveer 75 meter lang en 1,5 meter doorsnede.

De leiding leggen we om de sluis heen. Zo kan het teveel aan water uit de Compagnonsvaart onafhankelijk van de waterstand in de sluis naar De Tsjonger worden afgevoerd. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De bestaande stuw in de sluis loost het water namelijk in de sluiskolk. Het water kan nu alleen worden afgevoerd als het waterpeil in de sluiskolk laag staat en gelijk is met het peil in De Tsjonger. Met de nieuwe inlaat kunnen we het water altijd afvoeren.

Verwijderen stuw

Ook vissen kunnen de nieuwe inlaat eenzijdig, vanaf de kant van de Compagnonsvaart, passeren. Als de inlaat klaar is en functioneert, verwijderen we de stuw. De waterdoorgang van de vervallen stuw sluiten we af met een betonnen plaat.

Geen hinder voor vaarverkeer

We houden met de planning van de werkzaamheden rekening met de pleziervaarders die gebruik maken van de Turfroute. Het meeste werk is klaar voor de start van het vaarseizoen op 15 mei. Boten kunnen door de schutsluis blijven varen. Op de brug naast de sluis kan het verkeer tijdens de werkzaamheden mogelijk hinder ondervinden als de weg kort (gedeeltelijk) moet worden afgesloten. Dit geven we op tijd met borden aan.

Foto 1 Sluis III bij Oosterwolde met rechts de opmaling.jpg

Foto: Sluis III bij Oosterwolde met rechts op de foto de opmaling (gebouwtje met de opmaalpomp).

Foto 2 Op deze plek komt de nieuwe inlaat.jpg

Foto: Op deze plek (op de foto links van de sluiskolk) komt de nieuwe inlaat en duiker.