Nieuwe leden voor algemeen bestuur

  • geplaatst op 23 juni 2023 om 09:56

In de vergadering van het algemeen bestuur van dinsdag 20 juni 2023 zijn vier nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Het gaat om Jacob van der Wal uit Indijk (geborgd ongebouwd), Marco Pool uit Wijnjewoude (BBB), Pieter de Haan uit Gersloot (Water Natuurlijk Fryslân) en Klaas Jensma uit Hijum (BBB). Jensma vervangt ab-lid Jeljer Wijnia die vanwege ziekte tijdelijk afwezig is.

De vier plekken in het algemeen bestuur waren vrijgekomen na de benoeming van het dagelijks bestuur op 23 mei. Monique Plantinga (Water Natuurlijk Fryslân), Frank Jorna (Geborgd Ongebouwd), Cees Pieter van Burgsteden (Geborgd Ongebouwd, nu db-lid namens BBB) en Gerben de Boer (BBB) gaven daarmee hun zetel in het algemeen bestuur op.

Er is nog één plek beschikbaar in het algemeen bestuur die ingevuld gaat worden door Geborgd Ongebouwd. Deze vertegenwoordiger wordt voorgedragen door de LTO.

Scheiden van rollen

In het waterschapsbestuur zijn leden van het dagelijks bestuur normaalgesproken ook lid van het algemeen bestuur. Wij kiezen ervoor om deze rollen te scheiden. Hierdoor kunnen leden van het dagelijks bestuur niet meestemmen over hun eigen voorstellen aan het algemeen bestuur. Dit vergroot de onafhankelijkheid van het algemeen bestuur. Het scheiden van de rollen lid dagelijks bestuur en lid algemeen bestuur vereist toestemming van de provincie Fryslân. Die heeft hiervoor ontheffing verleend.

7665.jpg

Dijkgraaf Luzette Kroon beëdigde de nieuwe bestuursleden, na goedkeuring van de zogenoemde geloofsbrieven, dinsdagavond tijdens de vergadering van het algemeen bestuur. V.l.n.r.Pool, Jensma, Van der Wal en De Haan.  Foto: Hoge Noorden.

Nieuwe commissieleden

Het reglement van orde van ons bestuur biedt kleine fracties te mogelijkheid om een commissielid voor te dragen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 juni 2023 zijn Yldau de Boer (VVD), Anneke Hylkema (FNP), Henk Minkes (CU) en Thomas Veenstra (PvdA) beëdigd tot commissielid.

In een eerdere vergadering werden Anne Johan Woudstra (PvdD), Johan Kosters (BvNL) en Meindert Talma (CDA) al benoemd.

7645.jpg

Dijkgraaf Luzette Kroon beëdigde de nieuwe commissieleden, tijdens de vergadering van het algemeen bestuur. V.l.n.r. Veenstra, De Boer, Hylkema en Minkes.  Foto: Hoge Noorden.