Natuurlijke plastic-vervanger een stap dichterbij

  • geplaatst op 11 mei 2022 om 10:56

Gisteren, dinsdag 10 mei, hebben we een belangrijke stap gezet om een nieuwe natuurlijke plastic-vervanger te maken. We openden een demonstratiefabriek op het terrein van HVC in Dordrecht, waarin we de grondstof voor deze plastic-vervanger gaan maken uit natuurlijke reststoffen. Het materiaal heeft de voordelen van plastic maar niet de nadelen: het is licht en vormbaar, is verwerkbaar als plastic én volledig biologisch afbreekbaar, waardoor er geen microplastics in de natuur worden achtergelaten. Drie producenten gaan de nieuwe natuurlijke plastic-vervanger uitproberen en toepassen. De samenwerkingspartners, waaronder ons waterschap, zien legio mogelijkheden: van afbreekbare kweeknetjes en landbouwplastic tot zelfhelend beton. In de toekomst zien we potentie voor consumententoepassingen met een groot risico dat microplastics in het milieu komen, zoals bij schoenzolen en textiel.

Demonstratiefabriek in Dordrecht in bedrijf genomen

Publiek private samenwerking

De installatie is mogelijk door een bijzondere samenwerking tussen private en publieke partijen die elkaar vinden in het zetten van stappen naar een duurzame economie. Met de demonstratiefabriek willen de samenwerkingspartners een brug slaan naar een commerciële productie van de natuurlijke plastic-vervanger. De demonstratie-installatie maakt het voor een groot aantal geïnteresseerde bedrijven mogelijk om het nieuwe materiaal te testen en toe te passen in hun producten als alternatief voor plastic. Het doel is na de demonstratiefase op te schalen en grotere installaties neer te zetten die het mogelijk zullen maken om de natuurlijke plastic-vervanger op de markt te brengen. De samenwerkingspartners zijn blij met de start van de fabriek. Otto van der Galiën,  lid van ons dagelijks bestuur: 'We hebben een natuurlijke, hoogwaardige én daarmee ook een zeer waardevolle toepassing gevonden die plastic uit aardolie kan vervangen en daarmee microplastic in het milieu fors kan terugdringen. We gaan het product nu produceren en laten uittesten door marktpartijen en zetten daarmee een belangrijke stap voorwaarts in de circulaire economie.'

Bacteriën doen het werk

Het nieuwe materiaal wordt gemaakt uit natuurlijke reststoffen. De werking is als volgt. In afvalwater zitten veel vetzuren. De bacteriën in onze demonstratie-installatie ‘vreten zich vol’ met deze vetzuren en zetten het om naar een nieuw materiaal dat plastic kan vervangen. Zoals mensen vet in het lichaam opslaan, slaan deze bacteriën dit materiaal vervolgens als een energiereserve in hun cel op. Deze stof wordt eruit gehaald (‘gepurificeerd’), waarna er een poeder overblijft. Dat poeder kan gebruikt worden als natuurlijke plastic-vervanger in verschillende toepassingen.
Demofabriek

De demonstratie-installatie in Dordrecht (interieur en exterieur).

Samenwerkingspartners

De demonstratiefabriek wordt ontwikkeld en gerealiseerd door een samenwerkingsverband bestaande uit de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), AquaMinerals, TU Delft en Wetsus (kenniscentrum voor duurzame watertechnologie) steunen het initiatief met verdere kennisontwikkeling.