Na de storm Eunice

  • geplaatst op 19 februari 2022 om 12:07

De waterstand heeft gisteravond met 3.24 meter boven N.A.P zijn hoogste stand bereikt bij Harlingen. De combinatie van springtij met zeer zware windstoten maakte dat de dijken er flink van langs kregen.  Wij hebben van 21.30 tot ca 00.45 uur  dijkbewaking ingezet voor  de dijkvakken Zurich – Zwarte Haan. Ook op de eilanden waren we de hele nacht alert.  Vanochtend is bij laag water een inspectieronde gedaan. Uit deze inspectieronde is gebleken dat de dijken zich goed hebben gehouden.

Aan de IJsselmeerkust raakte een losgeslagen beunbak tegen de primaire kering, nabij de Afsluitdijk. Inspectie vanochtend maakte duidelijk dat de bak voor de kering ligt en dat de dijk niet is beschadigd. Het object zal de komende week verwijderd moeten worden.  Verder is er vrij veel vloedmerk aangespoeld op de dijken. Dit zal worden opgeruimd.

Op Ameland spoelde breuksteen, die wordt toegepast ter bescherming van de dijk, op de inspectieweg. Dit wordt vandaag verwijderd. De reguliere inspecties en onderhoud worden weer opgepakt na de intensieve periode rond storm Eunice.

Breuksteen weggespoeld op inspectieweg dijk Ameland
Foto: Breuksteen op de inspectieweg langs de dijk op Ameland.

Friese boezem

Tijdens de zwarte storm Eunice kwam de waterstand  in de Friese boezem ( vanwege opstuwing door de zeer harde wind vanuit zuidwestelijke richting)   aan de noordoost kant van onze provincie 50 centimeter hoger en bij Stavoren ruim 1 meter lager dan normaal.  Tot 10:00 vanmorgen zijn er geen meldingen binnen gekomen met betrekking tot wateroverlast of schade aan de regionale waterkeringen (polderdijken) .

Voor volgende week wordt een beperking van de spuicapaciteit verwacht. Daarom wordt het  Hooglandgemaal aangezet. Vanaf dinsdag wordt de bemaling en waterafvoer van de Friese boezem ondersteund door het Woudagemaal bij Lemmer. Dit draait in verband met een opleidingsweek voor technisch personeel.