Inloopbijeenkomsten 1DYK – Ternaard, Wierum & Peazens-Moddergat

  • geplaatst op 08 maart 2024 om 10:53

Tussen Koehool en Lauwersmeer werken we aan het verbeteren van de dijk, het herstellen van de natuur en het verrijken van het gebied. Zo kunnen we hier ook in de toekomst veilig wonen, werken en leven. Op dinsdag 19, woensdag 20 en dinsdag 26 maart zijn er drie inloopbijeenkomsten voor de dijkverbetering tussen Ternaard en Peazens-Moddergat. Inwoners zijn van harte welkom tussen 17.00 en 20.30 uur op de volgende locaties:  

19 maart    Wierum, dorpshuis De Pipenâle  

20 maart    Ternaard, dorpshuis Túnawerth  

26 maart    Peazens-Moddergat, Garnalenfabriekje  

Ontwerp dijkverbetering Ternaard | Peazens-Moddergat 

Dit jaar werken we toe naar een ontwerp voor de dijkverbetering tussen Ternaard en Peazens-Moddergat. Wij praten inwoners tijdens de inloopbijeenkomsten graag bij over de stand van zaken en nemen hen mee in hoe ze de komende tijd betrokken worden. 

Bezoek ons in het Garnalenfabriekje 

Tussen 20 maart en 10 juli zitten wij elke twee weken op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur in het Garnalenfabriekje, It Grenaatfabryk 2-4 in Moddergat. Wie vragen heeft, is dan van harte welkom. 

1DYK 

1DYK is een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. Kijk voor meer informatie over de dijk- en duinversterking op www.1dyk.frl   

Knipsel.PNG