Groen licht voor Energiepark Ballumerbocht op Ameland

  • geplaatst op 12 januari 2022 om 10:06

11 januari 2022 - Gemeente Ameland gaat samen met de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en Wetterskip Fryslân een nieuw energiepark ontwikkelen op Ameland. Het Energiepark Ballumerbocht bestaat in eerste instantie uit zonnepanelen en een accupakket. Bestuurders van de drie partijen hebben vandaag een samenwerkings­overeenkomst getekend. Naar verwachting wordt het energiepark in 2023 gerealiseerd.

Het Energiepark Ballumerbocht draagt bij aan de duurzame energievoorziening op Ameland. De installatie met zonnepanelen krijgt een omvang van ongeveer 3 MWp en wordt aangesloten op een accupakket. Dit geeft Ameland de mogelijkheid om duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan en in te zetten op momenten dat de zonnepanelen geen energie leveren. Het energiepark komt op de voormalige vuilstortplaats in de Ballumerbocht, naast het terrein van de rioolwaterzuivering van Wetterskip Fryslân.

Energierotonde

Het energiepark wordt onderdeel van de Amelander ‘energierotonde’, waarmee vraag en aanbod van energie in balans worden gebracht. Het park en de accubatterij worden de komende jaren mogelijk aangevuld met installaties als een brandstofcel, een elektrolyzer en een biovergister. Daarmee ontstaat een energiesysteem dat duurzame elektriciteit, warmte, groen gas en waterstofgas kan produceren. Omzetting van de ene energievorm in een andere is ook mogelijk. Deze balancering van het Amelandse energiesysteem wordt begeleid en gemonitord in het onderzoeksprogramma IANOS van de Europese Commissie.

Wetterskip Fryslân verduurzaamt met de productie van het zonnepark het energiegebruik van de rioolwaterzuivering. De vergroening van de eigen elektriciteitsvraag draagt bij aan de vermindering van fossiele CO2-emissie. AEC is een energiecoöperatie met 300 leden en 1100 klanten. De coöperatie stelt zich ten doel om op het eiland duurzame energiebronnen te ontwikkelen. Samen met de gemeente Ameland en energiebedrijf Eneco exploiteert AEC het eerste zonnepark op het eiland (6 MWp), dat sinds 2016 in bedrijf is en boven verwachting produceert.

Foto: Ondertekening met v.l.n.r. wethouder Piet IJnsen, Johan Kiewiet (directeur van de Amelander Energiecoöperatie AEC) en dagelijks bestuurder Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân.