Fryslân presenteert plannen voor schone energie RES 1.0

  • geplaatst op 16 april 2021 om 14:28

Op vrijdag 16 april presenteerden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe de regio Fryslân de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken.

De RES-Fryslân is tot stand gekomen in samenwerking met Friese gemeenten, provincie Fryslân en ons waterschap. Samen hebben we de Friese ambitie geformuleerd om 3 terrawattuur elektriciteit duurzaam op wekken in 2030. Hiermee zorgen we als regio voor een schonere toekomst voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Ook de Friese Energie Alliantie, die bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties en Liander hebben meegedacht.

Meer informatie over de RES Fryslân:

https://www.resfryslan.frl/nieuws/fryslan-presenteert-plannen-voor-schone-energie-res-1-0/