Friese polders weer klaar voor de toekomst

  • geplaatst op 05 oktober 2021 om 16:38

De polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland zijn weer klaar voor de toekomst. Hier verbreedden we sinds begin 2021 diverse poldersloten. Zo verbetert de waterkwaliteit en zijn de gebieden beter beschermd tegen overstromingen bij extreme neerslag. Dinsdagmiddag 5 oktober 2021 was in Workum de afronding van het werk. Bestuurder Jan van Weperen voerde symbolisch de laatste werkzaamheden uit door twee polders met elkaar te verbinden. 

Met het project klimaatrobuuste polders is bijna 6 kilometer aan poldersloten in Fryslân verbreed. Ons dagelijks bestuurslid Jan van Weperen: ‘Bij de verbrede poldersloten laten we tijdens het jaarlijkse onderhoud de waterplanten aan één kant staan. Hierdoor verbetert de ecologische waterkwaliteit. Ook kan het water goed doorstromen, er is nu meer ruimte om water op te vangen. Zo houden we het water in de polders schoon. Ook is de streek beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten in droge perioden door klimaatverandering.’

Diverse werkzaamheden in de polders

Naast het verbreden van sloten voerden wij diverse andere werkzaamheden uit om de watersystemen klaar te maken voor de toekomst. Zo is in polder Hemriksein Zwerver en polder Zwerver ten zuiden van Leeuwarden het gemaal Zwerver verwijderd. Ook is de aan- en afvoer van water van en naar polder Hemriksein verbeterd door onder andere de aanleg van een nieuwe inlaat onder de Wergeasterdyk. 

In polder Wirdumer Nieuwland aan de oostkant van de Swette bij Wirdum zijn enkele dammen aangepast. In polder Offerhaus ten westen van Nijega (gemeente Smallingerland) is de stuw bij de Swartewei verplaatst. 

Twee polders Workum met elkaar verbonden

In Workum vinden nu de laatste werkzaamheden plaats. Hier voegt het waterschap tussen de Hylperdyk en de Sudergoawei (N359) twee polders samen: polder Westerein (71 hectare) en polder Workumer Nieuwland (463 hectare). Om de polders op elkaar aan te sluiten, is er een duiker onder de voormalige waterkering Aldedyk aangelegd. Onze dagelijks bestuurder Jan van Weperen verwijderde dinsdagmiddag 5 oktober met een kraan een stalen damwandplank. Hiermee verbond hij de sloten aan beide kanten van de kering met elkaar.

Gemaal Workumer Nieuwland aan de Hylperdyk pompt straks het overtollige water uit de twee polders weg. Dit gemaal heeft voldoende capaciteit om beide polders te bemalen. Het gemaal Westerein aan de Aldedyk heeft hierdoor geen functie meer en wordt binnenkort gesloopt.

Foto 1 Dagelijks bestuurslid Jan van Weperen verbindt twee polders in Workum.jpg

Dagelijks bestuurslid Jan van Weperen verbindt in Workum twee polders met elkaar. Foto: Daniël Hartog.

De werkzaamheden in de vier Friese polders zijn mede mogelijk gemaakt door:

provinsje.png

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

ELFPO logo met tekst.jpg
Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling(externe website)