Fietsexcursie langs de dijk van Wierum naar Peazens- Moddergat

  • geplaatst op 09 juni 2023 om 13:10

Tussen Koehool en het Lauwersmeer werken we aan de ontwikkeling van de Friese Waddenkust. We werken samen aan het verbeteren van de dijk, het verzachten van de randen van het wad en het verrijken van het gebied. Op donderdagavond 22 juni 2023 nemen wij inwoners graag mee voor een fietsexcursie van Wierum naar Peazens-Moddergat.  

Op de fiets langs de dijk

Tijdens de fietstocht vertellen wij meer over de dijkverbetering. We lichten toe waarom we de dijk verbeteren en waar we nu staan. Daarnaast geven we een toelichting op een aantal initiatieven langs de dijk om de natuur te versterken en het gebied te verrijken. Iedereen die geïnteresseerd is in 1DYK, is van harte welkom om mee te fietsen. We verzamelen om 19.15 uur bij Café De Kalkman, Dykstrjitte 2 in Wierum.

Opgeven voor 20 juni

We starten onze fietstocht in Wierum, kijken even op de dijk en fietsen dan binnendijks naar Peazens-Moddergat. Halverwege bij de opgang stoppen we voor een toelichting op de dijk. Aangekomen in Peazens-Moddergat vertellen we ook daar over de dijk en de initiatieven die er zijn. We verwachten rond 21.30 uur klaar te zijn. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl.

1DYK

1DYK is een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. Kijk voor meer informatie over de dijk- en duinversterking op www.1dyk.frl