Eerste inspectie van persleiding in Fryslân met geavanceerde tool

  • geplaatst op 28 september 2023 om 14:04

Bij de inwendige inspectie van een persleiding voor afvalwater in Noordwolde is voor het eerst in Fryslân de innovatieve inspectietool, de Acquarius, ingezet. Deze geavanceerde tool met sensoren van het Leeuwarder bedrijf Acquaint helpt ons om de precieze staat van de asbestcement persleiding in Noordwolde in beeld te brengen.

De Acquarius, een 1 meter lange schuimprop, werd in het bijzijn van ons dagelijks bestuurder Remco van Maurik en directeur Erik Driessen van Acquaint gelanceerd in de persleiding bij het rioolpompgemaal aan de Hellingstraat in Noordwolde. De ondergrondse afvalwaterleiding heeft een diameter van 350 millimeter en een lengte van 6 kilometer. Na circa 5 uur kwam de inspectietool bij het ontvangstpunt aan en heeft het inspectieteam van Acquaint deze weer uit de leiding gehaald.

Aanleiding inspectie

De asbestcement persleiding in Noordwolde ligt er al zo’n vijftig jaar. Via deze leiding pompen we afvalwater van inwoners en bedrijven in de omgeving van Noordwolde, Boijl en Elsloo naar de rioolwaterzuivering in Wolvega.

Wij willen te allen tijde milieuvervuiling door een lekkage in de persleiding, de bijbehorende riooloverstorten in het buitenwater door uitval van de afvoer en overlast voor de omwonenden voorkomen. De inspectie helpt om de staat en conditie van de volledige persleiding op de millimeter nauwkeurig te weten. Met de gegevens kunnen we gerichter alleen de delen die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen vervangen of repareren. Een hele leiding vervangen is kostbaar en niet duurzaam.

Stelstel van persleidingen

Onder de grond verspreid over heel Fryslân ligt ruim 822 kilometer aan persleidingen. Het merendeel van deze afvalwaterleidingen is gemaakt van kunststof, ruim 36 kilometer bestaat uit asbestcement. Deze asbestcement leidingen zijn begin jaren zeventig aangelegd en hebben op papier het einde van hun technische levensduur bereikt.

Vervangen asbestcement leidingen

Wij vervangen op dit moment drie asbestcement persleidingen bij Buitenpost, Zwaagwesteinde en Opeinde die in kwetsbare natuurgebieden liggen of waar tijdens breuken is gebleken dat vervanging absoluut nodig is.

Voor het vervangen van de overige 22 kilometer aan asbestcement leidingen willen we graag de staat in beeld brengen. Met de gegevens die we krijgen met de inspectietool kunnen we de vervangingstermijn van de leidingen beter bepalen. Dus, waar direct onderhoud nodig is en waar de leidingen nog goed zijn en vervanging op korte termijn niet nodig is.

De inwendige inspectie is voor ons van belang voor een goed beheer en betrouwbare leidingen, aldus bestuurder Remco van Maurik. ‘Met goede inspectieresultaten kunnen we calamiteiten voorkomen, op een efficiëntere manier het beheer en onderhoud uitvoeren en mogelijk grote besparingen realiseren.’

Eerste inspectie van persleiding met geavanceerde tool.png
Eerste inspectie van persleiding in Fryslân met geavanceerde tool

Acquaint trots op opdracht

Acquaint is ontzettend vereerd en blij dat ze de leiding mogen inspecteren. Erik Driessen vertelt: ‘Als Acquaint hebben we al veel projecten mogen uitvoeren. Zo hebben we naast Wetterskip Fryslân al voor 14 van de 21 waterschappen in Nederland gewerkt en internationaal hebben we al projecten mogen doen in de Verenigde Staten, Qatar, België, Frankrijk, Polen en Engeland. Dat we nu ook in onze eigen achtertuin aan de slag mogen, maakt ons als een ‘Frysk’ bedrijf natuurlijk wel trots.’

Over de Acquarius

De Acquarius is een slimme inspectiemeter in de vorm van een schuimprop. Het instrument, dat normaalgesproken wordt gebruikt bij het reinigen van pijpleidingen, is uitgerust met een groot aantal geavanceerde ultrasone sensoren. Die zenden geluidsgolven uit en vangen ze op om eventuele afwijkingen (als corrosie, uitloging, H2S-aantasting en lekkages) in de wand of de verbindingen van de pijpleiding op te sporen. Daarnaast beschikt de tool over diverse andere sensoren die de exacte ligging van de leiding detecteren.

Lees meer over de Acquarius op: www.acquaint.eu/nl/oplossingen/acquarius/