Dijkgraaf Luzette Kroon benoemd tot bestuurslid Unie van Waterschappen

  • geplaatst op 17 december 2021 om 13:31

Dijkgraaf Luzette Kroon is benoemd tot bestuurslid van de Unie van Waterschappen in Den Haag. Dat hebben de waterschappen vrijdag 17 december besloten in de ledenvergadering van de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen. Kroon wordt lid van het dagelijks bestuur om de belangen van de waterschappen te behartigen in het nationale en internationale speelveld en kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren. Haar aandachtsgebied wordt innovatie en internationaal.

Het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen bestaat uit zes leden van de waterschappen. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en komen acht keer per jaar bij elkaar.

Dijkgraaf Luzette Kroon: ‘We zijn samen verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Innovatie, kennisuitwisseling en internationale samenwerking zijn belangrijk bij het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen in het waterbeheer als gevolg van de klimaatverandering. Daar zet ik mij graag voor in’.

Innovatie en internationaal

Luzette Kroon wordt binnen het Uniebestuur verantwoordelijk voor de portefeuille innovatie en internationaal. Hieronder vallen de overkoepelende thema’s die innovatie in het waterbeheer stimuleren en ondersteunen. Het internationale deel richt zich op het versterken van de verbinding met Europa, via Bureau Brussel, en op Dutch Water Authorities. De internationale organisatie waarin waterschappen kennis uitwisselen en samen met buitenlandse waterbeheerders en partners werken aan oplossingen voor overstromingen, watertekorten en watervervuiling. De Blue Deal is een van de grootste programma’s. In dit programma werken de waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.

Unie van Waterschappen

De watersector is volop in beweging. Klimaatverandering, politieke verschuivingen en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat waterschappen altijd voorbereid moeten zijn op nieuwe situaties. De Unie van Waterschappen is hierbij hun aanvoerder. De Unie verbindt de waterschappen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen en is de gesprekspartner voor deze partijen en politiek Den Haag.