Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog neemt deel aan de 10e Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam

  • geplaatst op 06 oktober 2022 om 11:48

Van 22 september tot 27 november 2022 opent de 10e Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam (IABR) haar deuren. Het is een platform om met elkaar in gesprek te gaan over (inter-)nationale onderwerpen en deze landelijk op de agenda te zetten.

Het project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog is gevraagd om als case deel te nemen aan een ‘transitie-atelier’ tijdens deze tiende biënnale in Rotterdam. Dijkversterkingen kunnen namelijk een aanjagende rol spelen bij het thema ruimtelijke kwaliteit. Door circulair en duurzaam te werken aan integrale ruimtelijke oplossingen, die bijdragen aan het herstel van ecologie en biodiversiteit. In de praktijk lopen projecten daarbij tegen belemmeringen aan, waardoor het lastig is om kansen te benutten. Zo werken we op Schiermonnikoog onder andere in Natura2000 gebied. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Tijdens het IABR worden de belemmeringen in beeld gebracht en denken we samen met deskundigen na over gewenste transities.

Naast het project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog, neemt het project versterking IJsselmeerdijk ook deel aan het IABR in een apart atelier. Het doel is om op basis van deze twee casussen een breder beeld van de transitie-opgave te vormen. De ateliers staan los van de overleggen, ontwerpateliers en uitwerkingen in het kader van de projecten zelf.

Klik hier voor meer informatie over IABR

dijk schiermonnikoog