De Binnemiede- en Weeshuispolder is klaar voor de toekomst

  • geplaatst op 24 februari 2023 om 11:05

We hebben in de Binnemiede- en Weeshuispolder, aan de oostkant van Leeuwarden, een nieuwe polderdijk aangelegd en een polderdijk verbeterd. Zo is het achterliggende gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering. De werkzaamheden startten in november 2021. In maart rondt het waterschap de laatste werkzaamheden aan de grasmat van de polderdijk af.

Er is in het centrale deel van de Binnemiede- en Weeshuispolder een polderdijk van één kilometer aangelegd. De polderdijk beschermt het achterliggende gebied tegen wateroverlast bij hoge waterstanden. Met de aanleg van de polderdijk is er een landschappelijke scheiding ontstaan tussen het natuurgebied (Natura 2000) en de achterliggende landbouwgrond. De bestaande polderdijk langs de Sierdswiel en Koaiboutfeart is over een lengte van 650 meter verbeterd.

Samenwerking

Het werk is gecombineerd met maatregelen voor de provincie Fryslân en It Fryske Gea. De natuurfunctie van de Binnemiede- en Weeshuispolder is vooral gericht op weidevogels. De waterpeilen in een natuurgebied liggen daardoor hoger dan in agrarische percelen. Drie nieuw verworven weidepercelen in het gebied hebben onlangs een natuurfunctie gekregen. Deze zijn met het project beter ingericht voor weidevogels. Er zijn enkele dammen, duikers en een stuw aangepast voor een beter peilbeheer van deze drie weidepercelen.

Toekomstplannen

Door de ontstane landschappelijke scheiding tussen natuur- en landbouwgebied kan het natuurgebied als retentiepolder ingericht worden. Tijdens calamiteiten kan er dan water worden vastgehouden in de polder. De mogelijkheid onderzoeken we samen met de provincie Fryslân en It Fryske Gea.

Kosten

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door loon- & grondverzetbedrijf Brandsma B.V. uit Wolsum. Het werk kostte in totaal 900.000 euro.

De Binnemiede- en Weeshuispolder is klaar voor de toekomst (1) (1).jpg

Bijschrift foto: De nieuwe polderdijk in de Binnemiede- en Weeshuispolder.