We zijn alert vanwege storm

  • geplaatst op 31 januari 2022 om 10:34

Vandaag, 31 januari 2022, doet storm Corrie ons land aan. Daarom houden we ook vandaag de situatie rond de zeedijken goed in de gaten. We nemen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals het sluiten van de keermuur bij Harlingen, het afsluiten van de zeegemalen en het afsluiten van de uitwateringsduikers op de eilanden. Op deze manier komt er geen zeewater landinwaarts.

Vanavond rond 20.30 uur worden opnieuw hoge waterstanden verwacht door de combinatie van de Noordwesterstorm en het tij. Bij Harlingen verwacht Rijkswaterstaat een waterstand van 2.50 meter boven N.A.P. Dit is hoger dan normaal, maar nog niet zorgwekkend hoog. Pas bij verwachte waterstanden van drie meter of hoger stellen we de dijkwacht in.

Rommel opruimen en inspecteren

Na het hoge water van afgelopen zaterdagavond- en nacht hebben we op zondagmiddag bij laag water de zeedijk geïnspecteerd. Hierbij zijn geen beschadigingen aangetroffen. Wel zijn er door de harde wind veel plantenresten en rommel uit zee aangespoeld. Dit noemen we vloedmerk. Omdat vanavond en ook dinsdagavond nog hoog water wordt verwacht, gaan we vanaf woensdag pas inventariseren en opruimen. We beginnen met het vloedmerk dat op het gras ligt omdat dit de grasmat kan beschadigen en daarmee de sterkte van de dijk kan aantasten. Het vloedmerk dat op asfalt of stenen ligt, ruimen we als laatste op.