Boezempeil tijdelijk omhoog voor natuurlijke dynamiek

  • geplaatst op 17 februari 2023 om 15:33

Om de natuur tegemoet te komen, brengen we de gemiddelde waterstand in de Friese Boezem de komende periode tijdelijk omhoog. We laten extra water binnen uit het IJsselmeer en trekken zo het peil op van 0,52 -NAP naar 0,44m -NAP.

De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie. Hiervoor geldt een vast streefpeil van 52 centimeter beneden NAP. In 2021 is besloten dat hiervan in de winter en het vroege voorjaar gedurende enkele weken mag worden afgeweken. Een tijdelijk hoger peil verbetert de waterkwaliteit en bevordert de rietgroei. Dat is goed voor het waterleven en de bescherming van oevers.

Dit kan alleen als er geen grote regenval wordt verwacht en de spuimogelijkheden gunstig zijn. Begin volgende week wordt bekeken of het boezempeil nog verder kan worden verhoogd tot 38 centimeter beneden NAP, het afgesproken maximum.