Betrek jongeren bij klimaat via onderwijs

  • geplaatst op 04 november 2019 om 10:50

Op initiatief van IVN Natuureducatie ondertekenden gemeenten, organisaties en Wetterskip Fryslân donderdag 31 oktober bij de Klimaattop Noord-Nederland  een intentieverklaring om jongeren meer bij klimaatoplossingen te betrekken. Steeds meer jongeren maken zich zorgen over het klimaat. En terecht. Het gaat om hun toekomst. Daarom is het belangrijk dat zij ervaren hoe overheden en bedrijven werken aan klimaatadaptatie. En dat zij zelf ook klimaatoplossingen kunnen bedenken.

IVN Natuureduactie gaat jongeren via schoolprojecten en een jaarlijkse Jongeren Klimaattop structureel bij klimaatoplossingen  betrekken. Namens ons ondertekende Annet van der Hoek, lid van het dagelijks bestuur. Wij organiseren samen met IVN het Friese Jeugdwatercongres 2020. Daar werken jongeren aan oplossingen voor het waterbeheer.

Klimaatscholen

IVN ontwikkelt - samen met partners- een educatief programma voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Groningen, Fryslân en Drenthe over klimaat, energie en duurzaamheid. Hierbij werken jongeren in groepjes aan klimaatopdrachten van echte opdrachtgevers. De jongeren bedenken zelf duurzame oplossingen en geven adviezen aan deelnemende partners. Alle resultaten worden jaarlijks gepresenteerd op de Jongeren Klimaattop.

image.jpg

Annet van der Hoek tussen de beslissers van de toekomst.

Beslissers van de toekomst

Partners kunnen tijdens de schoolprojecten de rol krijgen van opdrachtgever of bijvoorbeeld expert voor gastlessen. Een mooie manier voor bedrijven en overheden om in contact te komen met de beslissers van de toekomst.