Bekendmaking voorlopige verkiezingsuitslag op 16 maart

  • geplaatst op 14 maart 2023 om 16:00

Woensdag 15 maart 2023 kiezen de inwoners van Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier ons nieuwe algemeen bestuur. Omdat de waterschapsverkiezingen samenvallen met de verkiezingen voor Provinciale Staten, zijn de stemmen pas ver na middernacht geteld. Daarom maakt dijkgraaf Luzette Kroon de voorlopige verkiezingsuitslag bekend op donderdagmorgen 16 maart. Belangstellenden zijn bij deze uitslagenbijeenkomst van harte welkom.

De voorlopige uitslagen publiceren we ook op onze website.

Definitieve uitslag 23 maart 

De voorlopige uitslag op 16 maart is op basis van het aantal stemmen per partij. De stemmen per kandidaat worden daarna geteld. Donderdag 23 maart maakt Luzette Kroon, voorzitter van het centraal stembureau, om 10.00 uur de definitieve uitslag bekend tijdens een openbare zitting van dit stembureau.  

De periode tussen bekendmaking voorlopige en definitieve uitslag is langer door een wijziging in de wet. Er is nu meer tijd om de getelde stemmen te controleren. De gemeenten doen altijd een tweede controle en maken de resultaten vrijdag 17 maart bekend. Daarna controleren we de gegevens en wordt onderzocht of er klachten en bezwaren zijn tegen de uitslag. 

Programma donderdag 16 maart

07.45 uur         Ontvangst met een broodje 

08.15 uur         Bekendmaking voorlopige uitslag, door dijkgraaf Luzette Kroon 
09.00 uur
        Einde bijeenkomst 

 

De bijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, Leeuwarden.