Beheerwerk Schiermonnikoog aanbesteed

  • geplaatst op 27 maart 2023 om 14:51

Samen met de gemeente Schiermonnikoog en Natuurmonumenten hebben we de groenbestekken voor het eiland aanbesteed. Door de bundeling van drie deelbestekken hebben we een groter werkpakket naar de markt gebracht. Deze samenwerking gaan we voortzetten.

Het aanbestede werk is gegund aan het bedrijf Gebroeders van der Lee dat het scherpste aanbod deed. Deze aannemer verzorgde ook voorgaande jaren het onderhouds- en beheerwerk op Schiermonnikoog en kan dus voortbouwen op ervaring en gebiedskennis.

De gunning geldt voor het lopende kalenderjaar, met daarna een optie op verlenging bij wederzijdse tevredenheid voor in totaal 7 jaar.

Burgermeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog zegt hierover het volgende: ‘De gemeente is verheugd dat de medewerkers van Van der Lee, woonachtig op het eiland, hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Om meerdere redenen is het van belang dat deze medewerkers deel uitmaken van de mienskip Schiermonnikoog en ook kunnen ondersteunen bij calamiteiten en rampen.’